Chuyển biến từ Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn huyện Bình Liêu

23/09/2020 16:59

Xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân học tập suốt đời là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục là “hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”.

Để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời (HTSĐ) của người dân, huyện Bình Liêu đã cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết qua các kế hoạch được ban hành và hướng dẫn thực hiện theo từng năm, trong đó chú trọng tới công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” với nhiều hình thức phong phú: hội thảo, tọa đàm, tham quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao; ngày hội đọc sách, báo điện tử, báo mạng, tài liệu số hóa,… thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện. Chỉ tính riêng các đợt phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm đã thu hút trên 3.000 lượt người tham gia, treo 60 băng zôn tuyên truyền, viết 14 tin bài đăng lên cổng thông tin điện tử huyện, trang Web của Ngành giáo dục và các trường học. Bên cạnh đó, công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ, khoa học giữa các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn. Hàng năm, huyện dành cho các TTHTCĐ nguồn kinh phí nhất định để thực hiện hiệu quả nhất cho các hoạt động tại cơ sở, bên cạnh đó, còn huy động các nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cộng đồng và đoàn thể, chủ yếu là đỡ đầu, trao học bổng cho  học sinh nghèo, mồ côi vượt khó học giỏi...

 

Kết quả nổi bật, được đánh gia và ghi nhận hơn cả là công tác phổ cập. Theo đó, sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non đi học tăng theo từng năm, so với năm 2012 với tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non tăng 0,9%. Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 4,4%; trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 5,1%; trẻ nhà trẻ huy động ra lớp đạt 39%; trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi huy động ra lớp đạt 99,4%. Phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) có chuyển biến rõ nét, huyện đạt PCGDTH mức độ 3; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 99,72%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 95,91%; trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,76%, tất cả các chỉ tiêu đều tăng so với năm đầu thực hiện đề án. Đối với PCGDTHCS từng bước được nâng lên, đến nay, 100% các xã thị trấn đều đạt chuẩn PCGDTHCS, trong đó có 03 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3, 04 xã đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS ngày càng tăng (đến nay đạt 91.05%), thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 68,08%. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) đi vào nề nếp với nhiều lớp học nghề được mở, cả giai đoạn, TT HTCĐ của các xã, thị trấn mở được 141 lớp dạy nghề và 94 lớp học xóa mù chữ với hơn 4.530 học viên, phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân. Cùng với đó, huyện cũng đã tăng cường công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Toàn huyện mở 55 lớp với 1281 lao động nông thôn. Hầu hết lao động sau khi đào tạo nghề đều tự tạo việc làm, biêt vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào sản xuất từ đó làm tăng năng suất lao động, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của hộ gia đình người lao động và tăng hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững của huyện nhà.

Đặc biệt, công tác xóa mù chữ đã có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, năm 2014 số người trong độ tuổi từ 15-35 và từ 15-60 tuổi còn mù chữ tương đối cao: tuổi từ 15-35 còn 5,72%, tuổi 15-60 mù chữ còn 11,61%, đây là tỷ lệ mù chữ cao so với các địa phương trong tỉnh. Năm 2019 huyện Bình Liêu đã đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 2, trong đó, tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ mức độ 1 đạt 99.29% (tăng 5,01% so với năm 2013); người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ mức độ đạt 98.36% (tăng 9,92 % so với năm 2013). Tính từ năm 2013 – 2019, toàn huyện đã mở được 07 khóa học xóa mù chữ, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ cho 1501 học viên, trong đó có 286 học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ mức độ 2. Năm 2020, mở 08 lớp học xóa mù chữ với 146 học viên tham gia học. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng, số trường học đạt chuẩn ngày càng tăng, chất lượng trường chuẩn được duy trì và nâng cao về chất lượng cũng như được đầu tư về cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường cả trong và ngoài lớp học. Đến nay, toàn huyện có 20/25 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80%, trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2, tăng 09 trường so năm 2015.

          Phát triển sâu rộng các phong trào học tập, hoàn thiện và phát triển các TTHTCĐ. Nổi bật hơn cả là phong trào khuyến học, khuyến tài, với 287 chi hội và 11.572 hội viên, đến nay số viên so với dân số toàn huyện đạt 34,79%. Các phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” đều đạt từ 75-96,38%. Việc xây dựng quỹ khuyến học được chú trọng, tuy gặp nhiều khó khăn, song với sự cố gắng tuyên truyền, vận động của các cấp hội, cũng như đa dạng hóa các nguồn quỹ, trong 5 năm toàn huyện đã huy động được 1,6 tỉ đồng. Từ các nguồn quỹ trên, các cấp hội đã tổ chức trao học bổng, khen thưởng cho học sinh có thành tích cao trong học tập: 1024 học sinh thụ hưởng trương trình “Ba đỡ đầu” với số tiền 618 triệu; 9969 lượt học sinh được khen thưởng vì có thành tích học tập xuất sắc với số tiền 1,2 tỉ đồng; 573 lượt giáo viên được khen thưởng với số tiền 87,6 triệu đồng; học sinh được trợ giúp quần áo, đồ dùng học tập, quà lễ tết là 227 em với số tiền 223 triệu đồng...

          Xây dựng XHHT đã góp phần lớn vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, trình độ tin học ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, từng bước chuyên nghiệp hóa quá trình lao động đáp ứng ngày càng cao yêu cầu công việc, đặc biệt hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với công việc, đủ năng lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Theo đó, đến nay, huyện đã cử 5000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị; bồi dưỡng các lớp về QLNN, cập nhật kiến thức, Quốc phòng an ninh, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài: bồi dưỡng ở nước ngoài được 22 lượt người; đào tạo, bồi dưỡng trong nước được 5478người: 86 người được học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (tiến sĩ 01; thạc sĩ 08; đại học 75; trung cấp 04). 304 người được đào tạo lý luận chính trị; 222 người được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước; 89 lượt người được tham gia bồi dưỡng về tin học;124 người được bồi dưỡng về Tiếng Dân tộc Dao Thanh phán; 60 người tham gia bồi dưỡng tiếng Trung Quốc giao tiếp cơ bản và tiếng Trung Quốc giao tiếp nâng cao; 2.583 lượt người được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ...

Quá trình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn huyện Bình Liêu đã nhận được sự quan tâm đồng thuận của đội cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Hệ thống giáo dục không ngừng phát triển về quy mô mạng lưới trường lớp, số lượng được duy trì, chất lượng giáo dục tiến bộ đáng kể; các TTHTCĐ hoạt động nề nếp và hiệu quả hơn. Hầu hết các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn đã bám được mục tiêu Đề án 1956 là đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm, giúp người dân có thêm kiến thức, kỹ năng đối với nghề được học nhằm nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống. Đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển; những tủ sách xã, thôn, khu đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an quốc phòng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của đại hội đảng các cấp đề ra.

Để công tác XDXHHT đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức viên chức và nhân dân, huyện Bình Liêu đã xác định một số giải pháp trọng tâm, như: tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền; tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của việc xây dựng XHHT. Củng cố, phát triển mạnh mẽ mạng lưới các cơ sở giáo dục. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX. Triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời. Đẩy mạnh hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng; tăng cường, củng cố Hội Khuyến học các cấp vững mạnh. Xây dựng cơ chế phối hợp và huy động mọi lực lượng tham gia xây dựng XHHT...

Lê Bẩy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 976
Đã truy cập: 1541351
Thông tin báo chí