Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

14/08/2020 07:29

      Chiều 13/8, Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo.

      Tại hội nghị, các đại biểu ở điểm cầu chính Huyện ủy và điểm cầu các xã, Thị trấn đã được nghe đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, đồng chí đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng nhiệm kỳ trong thời gian tới. Cụ thể, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tiếp tục đổi mới công tác dân vận đảm bảo thiết thực, gắn với củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; quyết liệt đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền. Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả “Ba đột phá chiến lược”. Phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với chất lượng các chương trình Mục tiêu quốc gia. Tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại  và hội nhập quốc tế.

       Đ.c Bí thư Huyện ủy trực tiếp quán triệt nghị quyết

    Đồng chí cũng chỉ rõ 4 Đề án, chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Đề án Bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ninh; Chương trình hành động số 34 –Ctr/HU ngày 21/1/2020 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

   Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Huyện ủy

      Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã gửi thông điệp đến các cán bộ, đảng viên dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu và cả hệ thống chính trị cần quyết tâm hơn, cố gắng hơn, trách nhiệm hơn trên các vị trí công tác của mình từ học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ, lề lối, phương pháp làm việc để công việc đạt hiệu quả. Đồng chí đề nghị sau quán triệt học tập Nghị quyết các tổ chức cơ sở đảng phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, mỗi cá nhân phải viết bài thu hoạch và quán triệt Nghị quyết theo 2 nội dung, trong đó có liên hệ thực tế đối với trách nhiệm của mình. Đồng chí yêu cầu sau hội nghị các chi đảng bộ cơ sở phải tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết trong toàn đảng viên trước ngày 20/8. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình. Đồng chí đề nghị mỗi một đồng chí cần quyết tâm hơn, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, nói đi đôi với làm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII.

      Hội nghị cũng nghe đồng chí Dương Ngọc Khoa – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện triển khai Chỉ thị 41của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng.

     Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các xã, thị trấn nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra./.

La LànhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 659
Đã truy cập: 1475512
Thông tin báo chí