Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa XX

06/07/2020 11:36

      Ngày 3/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa XX để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, thống nhất chương trình hành động 6 tháng cuối năm; kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2020. Đồng chí Lý Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo.

      6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng sâu sắc của dịch bệnh Covid -19. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, thể hiện rõ tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu.

      Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện; trách nhiệm trong đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội được triển khai bước đầu có kết quả; công tác dân tộc, đối ngoại nhân dân được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

      Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ; duy trì và nâng cao chất lượng 4 mô hình cấp xã, thị trấn, 33 mô hình điểm tại thôn, bản, khu phố.

     Cùng với đó, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp năm 2020; tham gia xây dựng “khu dân cư NTM kiểu mẫu”, “vườn mẫu”. Duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. 6 tháng đầu năm đã vận động nhân dân hiến 6.482m2 đất, đóng góp gần 200 triệu đồng, 1.618 ngày công xây dựng các công trình.

     Các hoạt động “vì người nghèo”, cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai đạt kết quả.

    6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

     Đc Lý Văn Bình - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng

các đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

      Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương bầu bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2020. Theo đó, đồng chí Hoàng Thị Lan Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Triệu Đình Sinh – Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Dân tộc huyện được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện./.

La Lành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 311
Đã truy cập: 1372398