Họp thường kì tháng 6 năm 2020

01/07/2020 15:56

       UBND huyện vừa tổ chức phiên họp thường kì tháng 6/2020 để đánh giá kết quả Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự có đ/c Lý Văn Bình – Phó bí thư thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các lực lượng vũ trang huyện.

       Trong những tháng đầu năm UBND huyện đã tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy đảng, Nghị quyết HĐND huyện, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và chủ động xây dựng kịch bản phát triển kinh tế-xã hội, điều hành ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế. Trong 6 tháng đầu năm với sự tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, huyện Bình Liêu đã khắc phục khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất đạt ước tính 643,41 tỷ đồng, bằng 39,89% kế hoạch, tăng 11,2% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giá trị sản xuất ước đạt 146,53 tỷ đồng, bằng 37,58% kế hoạch và tăng 8,22% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác chăm sóc, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi được nhân dân quan tâm. Công tác kiểm soát, kiểm tra VSTP tiếp tục được duy trì. Ngành công nghiệp-xây dựng giá trị sản xuất ước tính 105,06 tỷ đồng, bằng 31,4% kế hoạch và tăng 16,22% so với năm 2019. Trồng rừng tập trung trong 6 tháng thực được 252,86 ha rừng sản xuất, đạt trên 50% so với kế hoạch bằng 66,2% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 17,5 ha; sản lượng khai thác đạt ước 9,9 tấn bằng 47,1% kế hoạch và sản lượng nuôi trồng ước đạt 34,6 tấn, bằng 43,2% kế hoạch. Chăn nuôi thủy sản trên địa bàn huyện ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 với 6 nhóm mục tiêu, trong  đó trọng tâm có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đồng Văn, Vô Ngại), xã Hoành Mô tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, bổ sung xã Lục Hồn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu không còn xã dưới 18 tiêu chí, bình quân cuối năm 2020, toàn huyện trung bình đạt 18,5 tiêu chí và khoảng 50 chỉ tiêu; Phấn đấu hết năm 2020 có ít nhất 19 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; có 149 vườn đạt chuẩn nông thôn mới và 301 hộ mẫu. Triển khai tuyên truyền kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh và câu chuyện sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2020 đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia; đề xuất và được Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh chấp thuận thêm 02 sản phẩm mới tham gia chương trình năm 2020 là: miến dong Bình Liêu của Cơ sở Trần Đức Nghiệp và sản phẩm Lan vũ nữ cắt bông (màu vàng) của HTX Hoa Bình Liêu. Lũy kế đến nay huyện Bình liêu có 28 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Đã tổ chức đoàn tham gia 02 cuộc Hội chợ tại Hạ Long với trên 10 lượt đơn vị tham gia, kinh phí nhà nước hỗ trợ 25 triệu đồng. Toàn huyện trung bình các xã đạt 17,5/20 tiêu chí và 46,33/53 chỉ tiêu, tăng 1,17 tiêu chí và 1,16 chỉ tiêu so với  đầu năm 2020. Đến nay toàn huyện không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Xã Hoành Mô đạt 2/8 tiêu chí và 15/27 chỉ tiêu và là xã có nhiều khó khăn nhất trong thực hiện mục tiêu năm 2020 là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

      UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2020, đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 16. Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, đến nay đã tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tổng 9 dự án.   Từ nguồn vốn Chương trình NTM: UBND các xã đang thực hiện lập, dự an trình thẩm định, phê duyệt, trong đó Xã Đồng Văn có 03 dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn, bò; xã Hoành Mô có 01 dự án hỗ trợ chăn nuôi gà; xã Đồng Tâm có 02 dự án chăn nuôi lợn; xã Lục Hồn có 10 dự án hỗ trợ chăn nuôi mới và 01 dự án chuyển tiếp năm 2019; xã Vô Ngại có 02 dự án; Thị trấn Bình Liêu 01 dự án trồng cây gỗ lớn. Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ các dự án PTSX nguồn vốn nông thôn mới 2.200 triệu đồng, đạt 61,1% so với KH. Ngành dịch vụ giá trị sản xuất (Giá so sánh 2010) ước tính 391,82 tỷ đồng, bằng 44,13% kế hoạch và tăng 11,06% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 15/6/2020, kim ngạch XNK đạt 37,129 triệu USD, tăng 7,06% so cùng kỳ. các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là hàng nội thất, hàng tiêu dùng…; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu hàng thủy hải sản đông lạnh…, kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hoá có xu hướng giảm do phía Trung Quốc xiết chặt trong xác định nguồn gốc hàng hóa. Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19, số lượng khách đến Bình Liêu giảm mạnh, ước tính 6.668 lượt, đạt 7,8% so với KH, đạt 14,8 % so với cùng kỳ. doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 3.432 triệu đồng, đạt 13,2% so với KH, 26,8% so với cùng kỳ. Tổ chức học tại trường sau thời gian giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ huy động học sinh ra học sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở mức cao (trên 98%); điều chỉnh chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 theo hướng dẫn của Bộ, Ngành cấp trên theo đó giảm 6 tuần học, giảm các cuộc thi, các hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoại khóa có tập trung đông người, đảm bảo thời gian kết thúc đối với từng cấp học.   Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng, vệ sinh phòng bệnh cho trẻ được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với hệ thống cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Bình Liêu đến năm 2021. Hoàn thiện lập và duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục huyện Bình Liêu năm học 2020 - 2021. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển hướng tới toàn diện trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện. Các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển như môn cầu lông, tennis, bóng đá... Hoạt động thông tin truyền thông: Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức. Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phân công trực đảm bảo 24/24 giờ giải quyết kịp thời cho bệnh nhân, 6 tháng đầu năm thực hiện khám bệnh cho 70.123 lượt (trong đó tại TTYT huyện 11.024 lượt, tuyến xã 59.099 lượt); tổng số lượt điều trị nội trú đạt 1.810 lượt. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác xây dựng quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị và quy hoạch xây dựng; Công tác xây dựng chính quyền và thanh tra tiếp tục được tăng cường. Tình hình trật tự an ninh trên tuyến biên giới, an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc, an ninh nội bộ cơ bản ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế: Với sự xuất hiện và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong những tháng đầu năm có tác động không tốt đến các mặt kinh tế-xã hội trên địa bàn, huyện phải tập trung công tác phòng chống dịch bệnh; Hoạt động kinh tế biên mậu, xuất nhập khẩu hàng hóa tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô-Đồng Văn; hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch bị ảnh hưởng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 11,06%, giảm so với năm 2019 (năm 2019 tốc độ tăng ngành dịch vụ đạt 15,86%); Ngành Giáo dục, việc kéo dài thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạm ngừng tổ chức, hạn chế các lễ hội truyền thống của huyện...; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn còn cao; đơn thư phát sinh tăng so cùng; mặc dù được tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn còn trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; vẫn còn đối tượng đánh bạc; vi phạm Luật giao thông đường bộ vẫn xảy ra…

           Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đánh giá cao sự chủ động và kết quả đạt được của các cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 6 tháng vừa qua. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 6 cuối năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, cấp ủy, HĐND huyện và tập trung thực hiện Kế hoạch 256/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện Về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020; Kế hoạch số 887/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện về đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Kết luận số 650-KL/HU ngày 26/5/2020 của Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy về kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội; phương án điều hành ngân sách nhà nước và thực hiện Kế hoạch Đầu tư công năm 2020 trước diến biến của dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn người dân kiểm soát, phòng chống dịch và bảo vệ, chăm sóc vật nuôi, cây trồng nhằm tăng năng suất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về cung ứng giống vật nuôi, cây trồng đảm bảo chất lượng và phù hợp định hướng Đề án phát triển sản xuất của huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô-Đồng Văn;  tiếp tục tuyên truyền phát triển du lịch theo kế hoạch năm đã đề ra, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu để thu hút khách du lịch. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu, triển khai dự án đầu tư phát triến dịch vụ du lịch; phát triển các hoạt động kinh tế biên mậu, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở ngành của tỉnh để được hỗ trợ trong công tác thu hút đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt đối với đầu tư cơ sở hạ tầng, kho tàng bến bãi trong Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn và đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách. Các ngân hàng tiếp tục triển khai những chính sách về lãi suất cho vay, ưu tiên đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; duy trì và phát triển các loại hình dịch vụ khác trên địa bàn... Khẩn trương đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt ưu tiên cho các hộ dân Tình Húc cũ do sáp nhập vào Thị trấn. Phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động để sau khi nhà máy may đi vào hoạt động sẽ tận dụng triệt để nguồn lao động tại chỗ. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ, thực hiện tốt các chính sách cho người có công và bảo trợ xã hội. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công đại hội đảng bộ các cấp, các hoạt động thể dục thể thao, kết quả đạt được về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội 5 năm qua; triển khai cụ thể các Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Tiếp tục quản lý, tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; hoàn thành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, 1/5000 các dự án. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Tổ chức ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm lẫn chiếm lòng đường, vỉa hè đảm bảo trật tự, đô thị. Rà soát thực hiện di giã dân ra khỏi vùng thiên tai; Chủ động thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Đối với thực hiện dự toán thu NSNN phần thu nội địa, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Văn bản số 1354/UBND ngày 04/5/2020 Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành ngân sách nhà nước ứng phó với dịch bệnh Covid-19 để thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”. Ngành giáo dục tổ chức dạy và học đảm bảo chất lượng; phối hợp thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tuyển sinh vào lớp 10 THPT; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2020-2021. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ tại các ngày Hội, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, gắn với các hoạt động thu hút khách du lịch. Tiếp tục phát triển các hoạt động thể dục thể thao thành tích cao và thể dục thể thao quần chúng; tăng cường công tác truyền thông, thông tin đối với các sự kiện chính trị, Đại hội Đảng các cấp. Củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh, truyền hình từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách dân số KHHGĐ, vận động các cặp vợ chồng không sinh con thứ 3 trở lên. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào vùng dân tộc; Thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, tăng cường sự giám sát của nhân dân, ngăn ngừa phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, trục lợi chính sách. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác nắm bắt tình hình nội - ngoại biên, không để trường hợp bị động, bất ngờ xảy ra, bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biên giới quốc gia. Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động đối ngoại với khu Phòng Thành, thành phố cảng Phòng Thành và huyện Ninh Minh, thành phố Sùng Tả (Quảng Tây – Trung Quốc) nhằm thúc đẩy tốt mối quan hệ hữu nghị giữa các địa phương giáp biên giới./.

Hoàng Gái


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 470
Đã truy cập: 1372557