Thông báo tuyển sinh lớp 6 PTDT Nội trú huyện Bình Liêu, năm học 2020 - 2021

29/06/2020 15:40

      Thực hiện Hướng dẫn số 867/HD-SGDĐT ngày 13/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh Trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2020 - 2021;

      Thực hiện Hướng dẫn số 478/PGD-THCS ngày 18/06/2020 của phòng Giáo dục và đào tạo Bình Liêu về việc hướng dẫn tuyển sinh Trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2020 - 2021, Trường PTDT Nội trú huyện Bình Liêu thông báo tuyển sinh vào lớp 6 diện hưởng chế độ Nội trú năm học 2020 - 2021, như sau:  

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh, phân vùng tuyển sinh

          Theo Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Uỷ Ban nhân dân huyện Bình Liêu về việc phê duyệt chỉ tiêu và phân vùng tuyển sinh vào lớp 6 phổ thông dân tộc Nội trú, năm học 2020 - 2021. Cụ thể chỉ tiêu phân bổ cho các xã,thị trấn:

  Xã

Đồng Văn

Hoành Mô

Đồng Tâm

Lục Hồn

Thị trấn

Húc Động

Vô Ngại

Tổng

Chỉ tiêu

 

5

 

5

5

5

5

5

5

 

35

        II. Đối tượng tuyển sinh, chế độ ưu tiên, khuyến khích

 1. Đối tượng tuyển sinh:

          - Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

          - Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên tính đển ngày tuyển sinh ở các xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh;

         - Là người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tể - xã hội đặc biệt khó khăn (không quá 5% trong tổng sổ chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm).

 1. Chế độ ưu tiên, khuyến khích:
 2. a) Tuyển thẳng vào trường phổ thông DTNT.
 • Học sinh là người dân tộc rất ít người;
 • Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú, đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thế dục thế thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
 1. b) Chế độ ưu tiên:

          + Cộng 3,0 điểm: cho nhóm đối tượng 1 được qui định trong Văn bản số 03/VBHN- BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Thông tư sổ 1l/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

          + Cộng 2,5 điểm: cho nhóm đối tượng 2 được qui định trong Vãn bản số 03/VBHN- BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          + Cộng 2,0 điểm: cho nhóm đối tượng 3 được qui định trong Văn bản số 03/VBHN- BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          III. Phương thức và quy trình tuyển sinh

 1. Phương thức tuyển

       Tuyển sinh lớp 6 diện phổ thông dân tộc Nội trú năm học 2020 - 2021 thực hiện theo phương thức xét tuyển.

 1. Quy trình tuyển sinh 

   2.1. Đối với các trường Tiểu học

          - Hướng dẫn học sinh của trường lập hồ sơ dự tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDT Nội trú Bình Liêu diện hưởng chế độ Nội trú, thu nhận hồ sơ của học sinh.

          - Tập hợp hồ sơ dự tuyển của học sinh, lập danh sách đủ điều kiện tham dự xét tuyển lớp 6 PTDT Nội trú Bình Liêu diện hưởng chế độ Nội trú (mẫu DTNT 01), chuyển danh sách cùng toàn bộ hồ sơ của học sinh trường mình về trường PTDT Nội trú huyện Bình Liêu.     

          - Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển về trường PTDT Nội trú Bình Liêu: Từ 8 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2020 đến ngày 17  tháng 7 năm 2020 tại phòng Văn thư tầng 3 khu nhà học. Khi giao nhận hồ sơ có biên bản giữa hai trường.

          2.3. Trường PTDT Nội Trú huyện Bình Liêu

          - Tiếp nhận, tập hợp hồ sơ dự tuyển của học sinh các trường Tiểu học chuyển đến.

          - Hội đồng tuyển sinh trường họp xét sơ tuyển, lập biên bản họp, lập danh sách học sinh dự tuyển theo (mẫu DTNT 02), lập danh sách học sinh được công nhận trúng tuyển lớp 6 PTDTNT (mẫu DTNT 03).

          - Thời gian xét sơ tuyển: Ngày 20 tháng 7  năm 2020.

          - Sau khi có kết quả xét sơ tuyển trường PTDT Nội Trú Bình Liêu Báo cáo Phòng GD&ĐT Bình Liêu để lập hội đồng tuyển sinh theo quy định 18/7/2020 đến hết 24/7/2020.

 1. Hồ sơ dự tuyển

          Mỗi học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường PTDT Nội Trú huyện đều phải lập một bộ hồ sơ gồm:

 1. Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 trường PTDT Nội Trú huyện (Theo mẫu đơn dự tuyển vào lớp 6 đính kèm).
 2. Học bạ cấp Tiểu học (Bản chính).
 3. Giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
 4. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
 5. Bản sao Sổ hộ khẩu (có chứng thực)
 6. Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú tại và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng tuyển sinh.
 7. Giấy khám sức khoẻ do y tế huyện cấp (Sau khi trúng tuyển, học sinh nhập học, Trường PTDT Nội trú yêu cầu học sinh khám sức khoẻ tại Trung tâm y tế huyện).
 8. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

          Lưu ý:

          - Tất cả các loại Hồ sơ trên đựng trong túi hồ sơ do phòng GD&ĐT  quy định.

          - Sau khi có kết quả tuyển sinh nếu học sinh nào không trúng tuyển, trường PTDT Nội trú Bình Liêu sẽ liên hệ với các trường THCS trên địa bàn huyện trả lại Hồ sơ học sinh về phân vùng tuyển sinh để các trường THCS trên địa bàn huyện kịp thời làm công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021 từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020.

 1. Cách xét tuyển vào trường PTDT Nội Trú Bình Liêu
 2. a) Căn cứ xét tuyển: Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở Tiểu học; chủ yếu là kết quả rèn luyện năm học lớp 5.
 3. b) Cách xét tuyển:

- Căn cứ vào tổng điểm bài kiểm tra định kì cuối năm học lớp 5 môn Tiếng Việt, môn Toán để xét  tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

- Nếu có nhiều học sinh bằng điểm nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Ưu tiên theo thứ tự năm học lớp 4, 3, 2,1 có tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Tiếng Việt, môn Toán cao hơn;

+ Học sinh có điểm cộng thêm theo chế độ ưu tiên cao hơn;

+ Học sinh có thành tích cao hơn trong các cuộc giao lưu, cuộc thi cấp quốc gia (nếu có).    

+ Học sinh con gia đình chưa có anh, chị học trường PTDTNT;

          Trên đây là thông báo tuyển sinh  lớp 6 của Trường PTDT Nội trú huyện Bình Liêu năm học 2020 - 2021 đối với học sinh hưởng diện chế độ Nội trú. Nhận được thông báo này, kính đề nghị Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, UBND các xã, các trường Tiểu học, có học sinh trong vùng tuyển thông báo kịp thời đến học sinh có nguyện vọng làm hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 trường PTDT Nội trú huyện Bình Liêu năm học 2020 - 2021 diện hưởng chế độ Nội trú đúng thời gian quy định.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với Trường PTDT Nội trú huyện Bình Liêu để kịp thời giải quyết. (Số ĐT: Đồng chí Phạm Hồng - 0936473628; đồng chí Nguyễn Trung - 0975414998; đồng chí Nguyễn Hồng - 0948152555).  

qt.binhlieuGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 319
Đã truy cập: 1623364
Thông tin báo chí