Hội nghị BTV huyện ủy lần thứ 58

25/03/2020 22:19

       Ngày 25/3, BTV HU Tổ chức hội nghị lần thứ 58 để đánh giá tình hình thực hiện công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2020. Dự có đồng chí Nguyễn Xuân Việt – Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; các đ/c Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; Ủy viên BTV Huyện ủy. Đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

        Trong quý I năm 2020, Ban thường vụ huyện ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh và chủ đề công tác năm 2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” bằng Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 24/12/2019; ban hành Chương trình hành động số 32- ngày 10/01/2020 để thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy. Chỉ đạo đại hội đảng các cấp trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Kế hoạch số 182-KH/HU ngày 18/7/2019 của BTV Huyện ủy "Về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với công tác phòng, chống Covid - 19 theo đúng quy định.

       Đến ngày 18/01/2020, đã tổ chức thành công bầu trưởng thôn, khu phố gắn với Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu; 100% thủ trưởng các cơ quan là bí thư chi bộ. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các Tổ công tác trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội đảm bảo quy trình theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện; trong đó, quan tâm chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, cơ cấu 03 độ tuổi theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện bí thư cấp ủy không là người địa phương đối với cấp xã đạt 100%; thực hiện 100% việc bầu bí thư cấp ủy tại đại hội theo hướng dẫn. Chỉ đạo Chi bộ Cơ quan khối MTTQ huyện và Đảng bộ xã Đồng Văn tổ chức thành công Đại hội điểm.

        Công tác tinh giản bộ máy, biên chế tiếp tục được quan tâm đạt kết quả; các cơ quan, đơn vị hợp nhất hoạt động hiệu quả. Đã thực hiện Sáp nhập xã Tình Húc và thị trấn Bình Liêu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy đạt kết quả, được nhân dân và cử tri đồng thuận, ủng hộ cao. Tập trung quyết liệt chỉ đạo các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; Chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn xây dựng kịch bản, triển khai công tác phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phát triển kinh tế trên địa bàn đạt hiệu quả, giá trị sản xuất ước 342,58 tỷ đồng, bằng 21,24% kế hoạch, tăng 11,38% so cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu - chi ngân sách tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện, trong quý I, kết nạp 36 quần chúng ưu tú vào đảng; chuyển đảng chính thức cho 14 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp tiếp tục được tăng cường. Hiệu quả hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng được nâng cao. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc gắn với việc vận động xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu được tăng cường. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trên địa bàn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Duy trì, phát triển các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân với 02 địa phương cùng cấp của Trung Quốc; phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến biên giới, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khu vực biên giới.      

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đã được được trong quý I. Để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh covid. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế làm việc; Tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết và chỉ đạo của cấp ủy, tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội cũng như trong mùa dịch bệnh covid – 19. Thiện tốt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, chế độ công chức, công vụ, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; Liên quan đến đề án sáp nhập các đơn vị hành chính, nhất là sáp nhập các thôn, bản, cần xây dựng đề án, phương án cụ thể để thực hiện có hiệu quả; Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nhân dân xóa bỏ các tập quán lạc hậu, tăng cường tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 135. Trong phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị tập trung vận động nhân dân tăng diện tích gieo trồng, thực hiện tốt các phương pháp chăm bón, nâng cao sản lượng; Triển khai tích cực công tác giảm nghèo, cận nghèo, xóa nhà tạm, nhà tiêu. Thực hiện tốt công tác cách ly và các chốt kiểm soát, kiểm dịch. Xây dựng hoàn thiện phương án cách ly một thôn hoặc một xã. Bên cạnh đó, đ/c yêu cầu kiên quyết xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, đặc biệt là sử dụng sai mục đích. Tập trung giải quyết tốt công tác đơn thư. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Hoàng Gái


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 543
Đã truy cập: 1381740