Khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Đồng Văn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

24/03/2020 12:09

      Sáng 24/3, Đảng bộ xã Đồng Văn long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

   Kiểm tra thân nhiệt Đại biểu trước khi vào dự Đại hội

       5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Văn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VI đề ra: Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền ngày càng được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được đổi mới, sâu, sát cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Sản xuất nông, lâm nghiệp tăng trưởng khá, đặc biệt là giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp và chăn nuôi. Năng suất sản lượng lương thực có hạt cơ bản đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2019 đạt 4.428 tấn, sản lượng hoa hồi đạt 2.700 tấn, quế đạt 600 tấn, giá trị hồi quế, rừng trồng đạt trên 58,3 tỷ đồng, thử nghiệm thành công nuôi cá tầm, cá lăng tại bản Khe Tiền với sản lượng trung bình đạt 40 đến 50 tấn/năm. Chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án 196 về nhiệm vụ giải pháp đưa các xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là hệ thống các công trình hạ tầng về kỹ thuật gia thông, thủy lợi, điện, thông tin truyền thông, trường học… được đầu tư đồng bộ, đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đến cuối năm 2019 xã Đồng Văn thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, 100% thôn thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn, toàn xã đạt 15 tiêu chí, 41 chỉ tiêu trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2019 giảm bình quân trên 16%/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân  ngày càng được nâng lên. Quốc phòng an ninh được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường. Đó là nền tảng quan trọng để Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Trang nghiêm trong nghi thức chào cờ

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương những cố gắng, nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân xã Đồng Văn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuê để thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ thêm các nguyên nhân chủ quan, khách quan để bổ sung những giải pháp cụ thể, thiết thực có tính khả thi nhằm khắc phục những hạn chế, xây dựng xã Đồng Văn ngày càng phát triển. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí tiêu biểu, đảm bảo cơ cấu vào BCH Đảng bộ xã để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa Đại hội

        Đồng tình với các nội dung trong báo cáo chính trị, đồng chí gợi ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đại biểu thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm phát triển thương mại, du lịch, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo lộ trình; quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát huy các hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân; tiếp tục triển khai quyết liệt, xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để không bị động, bất ngờ.

         Thay mặt BCH Đảng bộ huyện, đồng chí Dương Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy gửi lời chúc mừng đến Đại hội. Đồng chí đề nghị Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vào các văn kiện của Đại hội. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: thời gian qua, cấp ủy chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh dạo, chỉ dạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Đồng chí yêu cầu cấp ủy xã phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng long trong công tác phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.; chủ động các giải pháp pháp đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chuẩn bị kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

       Vui mừng phấn khởi, ghi nhận, biểu dương trước những kết quả xã Đồng Văn đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí mong muốn Đại hội tiếp tục thảo luận sôi nổi, phân tích làm sâu sắc nội dung văn kiện trình Đại hội Đảng bộ, nhận diện đúng, trúng, cụ thể những thuận lợi, thách thức, khó khăn trong giai đoạn tới đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung đóng góp ý kiến chất lượng vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng. Đồng chí nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đại biểu thảo luận liên quan đến: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; văn hóa xã hội; quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại.

       Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, Đại hội sẽ xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời Đại hội cũng kiểm điểm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua. 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

       Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí, bầu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lý Văn Bình được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Cổng Thông tin điện tử tiếp tục thông tin về Đại hội trong bản tin tiếp theo./.

La Lành - Hoàng Gái


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 586
Đã truy cập: 1381783