Kinh tế, xã hội huyện Bình Liêu - một năm nhìn lại

26/01/2020 17:14

       Vượt lên những khó khăn, thách thức, năm 2019 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu đã vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,  Văn hóa Xã hội , an ninh -  Quốc phòng.  Nhìn lại một năm đã đi qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện tự hào với những kết quả đã đạt được. Đây là nền tảng, tiền đề tạo đà để huyện nhà vững tin bước vào năm 2020 với nhiều thành công mới.

          Chúng ta đang bước vào năm mới 2020, một mùa xuân mới đang về khắp khu phố, thôn, bản. Sức xuân đang bừng lên trên mọi nẻo đường, góc phố mang lại cho mỗi chúng ta bao dự định, ước mơ, khát vọng về cuộc sống ấm no, yên bình và hạnh phúc. Mỗi chúng ta bước vào một năm mới với biết bao ước mơ, hy vọng.  Những kết quả đạt được trong năm qua tạo động lực, niềm tin cho chúng ta vững vàng bước vào năm mới với một tâm thế mới. Năm 2019 là năm bản lề quyết định việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã nỗ lực thi đua lao động, sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu được giao đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

        Xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ huyện quan tâm và thực hiện xuyên suốt trong năm 2019. Đây cũng là nhân tố then chốt tạo nên sự thành công của Đảng bộ huyện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Có thể nói, những thành tựu mà huyện đạt được trong năm 2019 là minh chứng cụ thể, khẳng định vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng huyện ngày càng phát triển về mọi mặt.

       Trao quyết định điều động cán bộ

        Với quan điểm kiên quyết và kiên trì thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, huyện Bình Liêu đã thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và toàn diện. Trong đó, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế với lộ trình và cách làm phù hợp, đạt kết quả, các cơ quan đơn vị hợp nhất hoạt động hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới theo hướng kiên trì, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm. Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên. Trong năm, kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt và duy trì Bí thư huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn không phải người địa phương, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ được quan tâm triển khai thực hiện nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót để khắc phục kịp thời. Cùng với việc sắp xếp bộ máy, việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cũng hết sức linh hoạt.  Huyện đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đi đôi với huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật, định hướng cho nhân dân chọn giống, mô hình sản xuất có chất lượng. Đẩy mạnh mô hình sản xuất tập thể để tăng tính hiệu quả trong sản xuất. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất ước tính cả năm đạt 1.432,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trung bình đạt 13, 83%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng đạt 295,10 tỷ đồng, tăng 16,18% so với năm 2018. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao, bình quân tăng 41,1%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 17,66% so với cùng kỳ, doanh thu vận tải và bốc xếp tăng 15,34%, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn tăng 46,8%. Bản sắc văn hóa các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch, phát triển kinh tế biên mậu được phát huy và đạt được nhiều kết quả tích cực, các sản phẩm du lịch ngày càng được xây dựng, quảng bá.

      Công tác giải phóng mặt bằng được cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nên có nhiều chuyển biến tích cực, đã tiến hành bàn giao mặt bằng các dự án lớn theo đúng kế hoạch cho chủ đầu tư.

          Năm 2019, với mục tiêu đưa 2 xã Tình Húc và Húc Động hoàn thành chương trình xây dựng NTM, 5 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135, huyện đã quyết liệt, chủ động triển khai chương trình xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án 196, chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Qua đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển biến tích cực, một số thôn bản đã chủ động đăng ký các mô hình sản xuất để thoát nghèo và cận nghèo. Đến nay, 100% thôn, bản, khu phố có điện lưới quốc gia, gần 100% số hộ dân được xem truyền hình, tỷ lệ kiên cố hóa đường liên thôn, xã đạt trên 80%. Bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tại các bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc Dao sinh sống như Khe O, Cao Thắng (Lục Hồn) nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường được nâng lên đáng kể. Đã có 38 hộ đăng ký xây dựng chuồng trâu, bò ra xa nhà ở, 39 hộ đăng ký xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 khu vực nông thôn đạt trên 28,25 triệu đồng, khu vực đô thị đạt trên 65,77 triệu đồng. Hết năm 2019, huyện có thêm 2 xã Tình Húc và Húc Động đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, toàn huyện đạt 17 tiêu chí, 47 chỉ tiêu trong xây dựng NTM, 5 xã hoàn thành chương trình 135. Huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp người dân phát triển sản xuất, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện giảm 6,16%, toàn huyện giảm từ 840 hộ tương đương 11,35% xuống còn 388 hộ tương đương 5,19%, số hộ thoát nghèo tuyệt đối là 452 hộ đạt 180,8% kế hoạch tỉnh giao.

       Đặc biệt trong năm 2019, thực hiện chủ trương sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn, cử tri và nhân dân đồng thuận cao, với 100% cử tri thị trấn, 92,81% cử tri xã Tình Húc đồng ý chủ trương sáp nhập, 100%  đại biểu HĐND huyện biểu quyết, tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết Đề án sáp nhập xã Tình Húc và thị trấn Bình Liêu.

         Năm 2019 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập, 70 năm giải phóng huyện,  do đó huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Cùng với đó, nhiều công trình được xây dựng gắn biển nhân dịp kỷ niệm như: công trình trường Mầm non Thị trấn, nhà văn hóa xã Húc Động... Các lễ hội: đình Lục Nà, hội Soóng Cọ, hội Kiêng gió, hội hoa sở được tổ chức chu đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham dự. Bên cạnh đó, xây dựng các cuốn sách, phim tài liệu 100 năm hình thành, xây dựng và phát triển, các bài hát mới về Bình Liêu. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, 70 năm giải phóng huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, nhà nước trao tặng.

         Bình Liêu đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

        Lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm phát triển và đã duy trì nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, góp phần nâng  cao chất lượng giáo dục. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đ­ược quan tâm, triển khai có hiệu quả các ch­ương trình y tế quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế dự phòng, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi. Văn hoá, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển. Truyền thống và bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; nhiều lễ hội truyền thống được duy trì gắn với phát triển du lịch; Công tác giải quyết các vấn đề xã hội đ­ược các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả, đời sống của nhân dân và đồng bào các dân tộc từng bư­ớc đư­ợc nâng lên, số hộ khá, giàu tăng. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, phong trào vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết được triển khai rộng khắp, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hộ nghèo vươn lên từng bước ổn định cuộc sống.

         Công tác cải cách hành chính được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Quốc phòng an ninh đư­ợc đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tiềm lực quốc phòng đư­ợc củng cố, tăng cư­ờng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, công ty đầu tư phát triển vào thương mại dịch vụ, du lịch như: tạo điều kiện cho công ty Long Hải JSC, Sn Á Đông, Tân Hồng, Tập đoàn TH true milk khảo sát, triển khai dự án khu du lịch cộng đồng xã Lục Hồn, dự án khu du lịch sinh thái thác Khe Vằn, vùng trồng dược liệu và khu du lịch cộng đồng, trung tâm Logistics Hoành Mô và khu bến bãi hàng hóa khu vực cửa khẩu Hoành Mô,… Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lương và hiệu quả dịch vụ”. Du lịch Bình Liêu tiếp tục phát triển khá mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều du khách thập phương. Tổng lượt khách du lịch trong năm đạt khoảng 85.000 lượt người, khách lưu trú đạt khoảng 17.000 lượt người, doanh thu từ các hoạt động liên quan du lịch đạt khoảng 26.212 triệu đồng, đạt 124,64% kế hoạch. Năm 2019, cùng với phát huy các tiềm năng lợi thế về cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa và con người, phát triển các tuyến điểm du lịch, nhiều loại hình du lịch mới như du lịch trải nghiệm khám phá “vườn hoa Cao sơn” thu hút đông lượng khách du lịch. Từ mô hình này, sẽ mở ra sản phẩm du lịch mới thu hú‌t khách đến Bình Liêu.

       Dẫu phía trước vẫn còn không ít những khó khăn thách thức, nhưng với những gì đã làm được trong năm 2019, cùng với những dự báo lạc quan về kinh tế của đất nước và những thành tựu đã đạt được trong năm qua tạo cho chúng ta một tâm thế mới, với niềm tin tưởng, hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Dưới sự lãnh đạo năng động sáng tạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đồng thuận của nhân dân các dân tộc, tin tưởng rằng, huyện Bình Liêu sẽ tiếp tục vượt khó thành công, quyết tâm vươn lên giành được thành tích cao hơn trong năm mới./.

La Lành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 60
Đã truy cập: 1019083