Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy lần thứ 53

06/11/2019 16:09

Ngày 4/11, Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy lần thứ 53 để nghe và cho ý kiến một số nội dung: báo cáo kết quả triển khai công tác tháng 10; Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất Nông – Lâm nghiệp; Đề cương bản văn hóa người Tày tại thôn Bản Cáu xã Lục Hồn. Đồng chí Dương Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy  chủ trì hội nghị

Trong tháng 10, Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Huyện đã Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 90 năm thành lập Đảng, kỷ niệm 100 năm thành lập và 70 năm giải phóng huyện, Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 182 ngày 18/7/2019 của Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch tổ chức bầu trưởng thôn bản, khu phố nhiệm kỳ 2020 -2023. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; xây dựng văn kiện Đại hội Đảng. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng cải cách hành chính và các chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Triển khai Đề án Sáp nhập xã Tình Húc và thị trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 - 2021 theo chỉ đạo Tỉnh ủy tại Kết luận số 571 ngày 24/9/2019. Tổ chức lấy ý kiến cử tri của xã Tình Húc và Thị trấn, với số ý kiến cử tri đồng ý đạt trên 96%; tổ chức họp HĐND xã Tình Húc, HĐND Thị trấn và HĐND huyện để biểu quyết thông qua Đề án. Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  Sản xuất nông lâm nghiệp được tích cực quan tâm triển khai thực hiện, dự báo năng suất lúa mùa và một số cây trồng chủ yếu sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch. Bình quân các xã đạt 15,6/20 tiêu chí, 42,7/53 chỉ tiêu Chương trình NTM. Nguồn vốn xây dựng NTM được tập trung triển khai thực hiện, trong tháng giải ngân được trên 4,5 tỷ đồng. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ minh chứng đối với 2 xã Tình Húc và Húc Động hoàn thành Chương trình NTM năm 2019. Đối với Chương trình 135, có 5 xã (Đồng Văn, Đồng Tâm, Lục Hồn, Vô Ngại, Húc Động) hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019. Trong tháng, tổng thu ngân sách đạt trên 154,8 tỷ đồng, trong đó thu thuế xuất nhập khẩu trên 110,3 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch, kim ngạch XNK đạt 67,36 triệu USD, tăng 52,4% so cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 8.940 lượt. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ liên quan du lịch ước trên 2,7 tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị và quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường được tăng cường. Hoạt động văn hóa xã hội được duy trì và đảm bảo.

Tình hình an ninh trên tuyến biên giới, an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc, an ninh nội bộ ổn định; tình hình nội ngoại biên, khu vực biên giới được nắm chắc, không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ. Chuẩn bị các điều kiện Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ sáu và công bố cặp cửa khẩu song phương.

Đối với Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất Nông – Lâm nghiệp năm 2019, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của UBND huyện, cơ quan chuyên môn tương đối đầy đủ, đồng bộ. Đến nay, đã có 45 dự án hỗ trợ PTSX từ nguồn vốn 135 và nông thôn mới được phê duyệt. Hiện còn 5 dự án hỗ trợ 135 đang thẩm định và 10 dự án nông thôn mới đang xem xét. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã chủ động thực hiện các nội dung Đề án theo phân công. UBND các xã, thị trấn đã tổ chức họp dân thực hiện thông tin, truyền truyền các nội dung của Đề án tới người dân. Đồng thời thực hiện các bước tổ chức họp dân, rà soát đối tượng đăng ký, chốt danh sách hỗ trợ theo qui định được triển khai sớm hơn mọi năm. Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể huyện đã tích cực phối hợp cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển sản xuất gắn với chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đối với việc triển khai xây dựng bản văn hóa người Tày tại thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện Đề cương. Trong đó, gồm 6 phần: đặt vấn đề; thực trạng di sản văn hóa tiêu biểu của người Tày ở thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn và ở huyện Bình Liêu; thực trạng hoạt động du lịch của huyện Bình liêu hiện nay, tiềm năng và khả năng thu hút khách du lịch trong những năm tiếp theo; mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng tại Bản Cáu, xã Lục Hồn trong bối cảnh hiện nay; cơ chế phối hợp và phân tách các nguồn lực, danh mục các dự án thành phần, phân kỳ đầu tư triển khai thực hiện Đề án; dự báo hiệu quả của Đề án, tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: tập trung cao cho công tác rà soát để làm tốt công tác chuẩn bị đánh giá nhiệm vụ 2019, đề ra nhiệm vụ năm 2020. Các tiểu ban phục vụ giúp việc cho Ban tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập huyện, chọn trọng tâm trọng điểm. Đối với công tác xây dựng đảng, đồng chí đề nghị trong tháng tập trung hoàn thiện các quy chế, quy định đặc biệt là cơ quan Tổ chức – Nội vụ, cơ quan kiểm tra – thanh tra hoàn thiện quy chế chức năng nhiệm vụ. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ chuẩn bị đầu tư năm 2020; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, tiến độ hoàn thành giải ngân nguồn vốn NTM, 135, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất; tập trung tu sửa nạo vét kênh mương; chủ động chỉnh trang đô thị kỷ niệm 100 năm thành lập huyện và giao lưu biên giới.

Đối với Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất Nông – lâm nghiệp, đồng chí nhấn mạnh phát triển sản xuất nhằm thay đổi tập quán canh tác, thúc đẩy kinh tế, giảm nghèo bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đồng chí đề nghị đôn đốc tổng kết mô hình. Bên cạnh đó cần rà soát, lựa chọn mô hình khả thi có trọng tâm trọng điểm để có thể nhân rộng mô hình và mở rộng quy mô. Các mô hình dự án phải thiết thực, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tập quán canh tác, chăn nuôi, khả năng thực hiện của các tổ chức, hộ dân. Cơ quan thường trực, phòng chuyên môn sớm hoàn thành khung hồ sơ thủ tục. Trong quá trình triển khai quan tâm khắc phục hạn chế thiếu sót các cuộc kiểm tra thanh tra đã chỉ ra.

Đối với Đề cương Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa người Tày – phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại Bản Cáu, xã Lục Hồn giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025, đồng chí đồng tình với tên Đề án. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị xem xét lại giai đoạn thực hiện Đề án; bổ sung thêm mục tiêu xây dựng Đề án, phạm vi nghiên cứu. Đồng chí cũng đề nghị nghiên cứu thêm phù hợp với đặc trưng bản sắc của người Tày ở Bình Liêu.

La Lành

 

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 208
Đã truy cập: 1261678