Công tác chuẩn bị cho thành công của đại hội Đảng bộ các cấp

04/11/2019 10:40

 Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, năm 2020, huyện Bình Liêu sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp xã, thị trấn, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, và tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, huyện đã chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị cho đại hội như: Xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất,… theo đúng chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.

Xã Hoành Mô được công nhận đạt chuấn nông thôn mới năm 2018

Theo đó, để cụ thể hóa Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 04/7/2019 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 182 ngày 18/7/2019 "Về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025", trọng tâm là công tác rà soát, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng cơ cấu, độ tuổi theo quy định của Trung ương và của Tỉnh. Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 và ban hành Kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2020 - 2023. Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành và triển khai Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội

 Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu “Tiếp tục đổi mới toàn diện, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ”. Phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với phát triển kinh tế để cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phấn đấu xây dựng huyện ngày càng phát triển toàn diện nhằm thu hẹp khoảng cách với các địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Với các chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13,5%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Ngành nông, lâm nghiệp chiếm 28 - 30%; ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 18 - 20%; ngành dịch vụ chiếm 52 - 54%; Phấn đấu đến năm 2020, 100% các xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 35%; Số bác sỹ/vạn dân đạt 8,5 bác sĩ; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm trên 6%; Phấn đấu 05/05 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; Phấn đấu hằng năm đạt 50% cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh trở lên; Phát triển đảng viên mới bình quân hằng năm tăng từ 4% trở lên (so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ).

 Kết quả thực hiện nghị quyết đến nay, tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2016 giảm từ 44,31% xuống còn 11,35%; bình quân mối năm giảm 11%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra 6%/năm. Có 2 xã, 65 thôn đủ điều kiện hoàn thành chướng trình 135. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt trên 64,8%, trong đó số có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,3%. Có 1 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2018; dự kiến hết năm 2019 có thêm 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới....

 Để chuẩn bị tốt nhất cho thành công của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện lựa chọn thời gian tổ chức Đại hội vào quý I năm 2020 và lấy Đảng bộ xã Đồng Văn làm điểm; BTV Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, phổ biến nghiêm túc đến từng cán bộ, đảng viên. Cụ thể, BTV Huyện ủy đã thành lập các tổ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thành lập các tiểu ban Đại hội triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Lựa chọn các các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Ban hành kế hoạch và hướng dẫn xây dựng đề cương báo cáo chính trị Đại hội cấp xã và huyện. Chỉ đạo Đảng bộ các xã, thị trấn thành lập các tiểu ban Đại hội, các Tiểu ban giúp việc. Chỉ đạo rà soát, luân chuyển cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ đại hội 2020-2025. Đồng thời, xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo đúng tiến độ. Đối với công tác nhân sự, việc sắp xếp bộ máy tại cơ sở đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo đúng các chỉ tiêu đã đề ra, có đủ năng lực, uy tín, phẩm chất để phát huy hiệu quả.

Hoàng Gái

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 1261518