Giải quyết sớm và đúng hẹn 4054 hồ sơ

11/10/2019 11:27

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm  hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã hoạt động hiệu quả, việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định pháp luật, tạo được sự hài lòng của tổ chức, công dân, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Các cá nhân, tổ chức đến các điểm làm thủ tục hành chính đều được hướng dẫn tận tình, phục vụ chu đáo

 Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận 4284 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được  4103 hồ sơ, đúng và sớm hẹn 4054 hồ sơ đạt 94,6%, 49 hồ sơ quá hẹn; số hồ sơ đang giải quyết là 180.

          Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã tiếp nhận 14.129 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 14.125 hồ sơ, giải quyết đúng và sớm hẹn l4.121 hồ sơ, đạt hơn 99,9%, 04 hồ sơ quá hẹn, số hồ sơ đang giải quyết là 4.

          Để có được kết quả trên, thời gian qua, Trung tâm hành chính công đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn để rà soát cập nhật danh mục, nội dung chi tiết các thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, chỉnh sửa quy trình các bước giải quyết, niêm yết công khai, thông báo theo quy định và cập nhật phần mềm một cửa điện tử. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát để cập nhật niêm yết công khai tại bộ phận một cửa điện tử, đăng ký dịch vụ công trực tuyến và gửi quy trình chỉnh sửa về trung tâm để thay đổi cho phù hợp.

          Ngoài ra, Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận một cửa hiện đại các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân. Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/9/2019, trung tâm HCC huyện đã tiến hành phát 684 phiếu, trong đó mức độ rất hài lòng là 616 phiếu, mức độ hài lòng là  65 phiếu, mức độ bình thường là 03 phiếu, mức độ không hài lòng là 0 phiếu; tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn đã tiến hành phát 1.863 phiếu, trong đó mức độ rất hài lòng là 1.715 phiếu, mức độ hài lòng là 146 phiếu, mức độ bình thường và không hài lòng là 0 phiếu.

Thu Hằng

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 1019120