Lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 – 2021

10/10/2019 11:27

Ngày 9/10, huyện tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu, giai đoạn 2019 – 2021.

Người dân thôn Khe bốc, xã Tình Húc tham gia ý kiến về Đề án sáp nhập Tình Húc và Thị trấn

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về chủ trương này và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình nên việc lấy ý kiến cử tri tại các điểm bỏ phiếu đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Qua nắm tình hình, đa phần cử tri đều đồng tình phương án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn.

         Tại Thị trấn 100% cử tri được lấy ý kiến đều đồng ý chủ trương sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn, tại xã Tình Húc, có 92,8% cử tri đồng ý.           

         Việc lấy ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để huyện triển khai các bước tiếp theo trong việc điều chỉnh địa giới hành chính theo đúng quy định. 

         Theo Đề án, huyện sẽ thực hiện sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn để mở rộng, phát triển không gian đô thị. Việc sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý chính quyền cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hoàng Gái - La Lành

 

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1316
Đã truy cập: 1265134