Đồng thuận - đoàn kết - thống nhất trong triển khai thực hiện Đề án

08/10/2019 08:33

Đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu, đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Dương Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại cuộc họp nghe Ban chỉ đạo, các tổ công tác (của huyện, xã Tình Húc, Thị trấn Bình Liêu) báo cáo tiến độ triển khai các công việc liên quan, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phương án lấy ý kiến cử tri, dự toán kinh phí thực hiện Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu mong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là nhân dân Tình Húc và Thị trấn cùng đồng thuận - đoàn kết - thống nhất trong triển khai thực hiện Đề án

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, các tổ công tác của huyện, xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu triển khai thực hiện Đề án trong thời gian qua. Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu đã chủ động, tích cực vào cuộc chỉ đạo. Cụ thể: UBND huyện đã chỉ đạo xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu  niêm yết công khai đề án số 2248 ngày 27/9/2019 về Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu, giai đoạn 2019 - 2021 và báo cáo số 380 ngày 03/10/2019 Tóm tắt Đề án sáp nhập xã Tình Húc và thị Trấn Bình Liêu, giai đoạn 2019 - 2021 tại 20 thôn, bản, khu phố và 02 trụ sở làm việc theo quy định. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND xã Tình Húc và thị Trấn đã tổ chức rà soát, sàng lọc, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở và 20 thôn, bản, khu phố và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 09/10. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo Phòng văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án, đến thời điểm này, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đã tuyên truyền được 10 tin, bài trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng khác, 04 buổi tuyên truyền lưu động tại cơ sở. Song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo, các tổ công tác huyện, xã Tình Húc, Thị trấn Bình Liêu cũng triển khai hội nghị học tập, sinh hoạt chuyên đề, họp thôn, bản, khu phố để quán triệt, triển khai tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri về Đề án tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân 2 địa phương. Qua các cuộc họp, các cử tri đều nhất trí với Đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn Bình Liêu.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác đã trao đổi làm rõ một số nội dung trong triển khai thực hiện Đề án.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Dương Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, nhất là xã Tình Húc và Thị trấn. Đồng thời đề nghị, UBND Thị trấn tiếp tục hoàn thiện các khâu còn lại của đề án. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ rà soát lại toàn bộ quy trình các bước, tổ chức tập huấn, hưỡng dẫn triển khai các nội dung công việc trong việc lấy ý kiến cử tri. UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc việc tuyên truyền, trang trí khánh triết, kinh phí tổ chức thực hiện đề án. Xã Tình Húc và Thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện Đề án. Đồng chí đề nghị, đúng 7h ngày 9/10, các điểm lấy ý kiến cử tri phải mở cửa, các đồng chí được phân công phải có mặt tại các điểm được phân công. Các tổ công tác huyện thường xuyên cập nhật tình hình báo cáo Ban chỉ đạo huyện. Nhấn mạnh việc thực hiện Đề án là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và chủ trương phát triển Thị trấn Bình Liêu, vì vậy, đồng chí mong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là nhân dân Tình Húc và Thị trấn cùng đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện Đề án.

Thu Hằng

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 460
Đã truy cập: 1372547