UBND huyện họp bàn một số nội dung công tác

28/09/2019 11:31

Ngày 27/9, UBND huyện tổ chức họp nghe một số nội dung: công tác chuẩn bị thu mua củ dong và các điều kiện cho sản xuất miến dong năm 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2019; kết quả triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp năm 2019; tiến độ triển khai xây dựng bản văn hóa người Tày xã Lục Hồn; kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Các đồng chí: Hoàng Ngọc Ngò, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; Đỗ Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND huyện dự họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, để chuẩn bị cho công tác thu mua củ dong UBND huyện đã đề nghị các cơ sở chế biến miến dong có kế hoạch thu mua củ dong cho nhân dân trên địa bàn huyện như về: số lượng, địa điểm, giá thu mua, hình thức mua và duy trì hình thức ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, huyện cũng tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các đơn vị có vay vốn ngân hàng theo chính sách hiện hành. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn cùng các cơ sở chế biến miến dong chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gõ khó khăn trong sản xuất và chế biến miến dong, khuyến khích các cơ sở chế biến đầu tư nâng cấp nhà xưởng, dây chuyền chế biến miến dong, xử lý môi trường chế biến miến dong đảm bảo quy định. Đến nay, doanh nghiệp và các cơ sở chế biến miến dong đã cơ bản đáp ứng về công suất chế biến miến dong tiến tới tiêu thụ toàn bộ củ dong trên địa bàn huyện. 

Đối với việc triển khai thực hiện các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chính sách của chương trình 135 và chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 23 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn 135 và nông thôn mới được phê duyệt; 18 dự án  hỗ trợ 135 đang thẩm định và 12 dự án nông thôn mới đang xem xét. Mô hình trồng thử nghiệm hoa lan, nuôi cá chiên, một số dự án trọng tâm và các chương trình hỗ trợ khác đang trong quá trình thẩm định, triển khai và thực hiện.

  Đối với việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 9 tháng đầu năm Phòng Tài nguyên và môi trường đã tham mưu giao đất cho 21 hộ gia đình, cá nhân; thực hiện tiếp nhận 882 hồ sơ từ các xã; thẩm định và tham mưu cho UBND huyện ký và ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 484 hồ sơ; đã bàn giao 29.559 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, UBND các xã đã phát, trao 26.678 giấy cho chủ sử dụng. Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp của các xã, tổng số hộ cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 6.503 hộ, trong đó 4.551 hộ đã có quyết định cấp đất ở, còn lại 1.952 hộ chưa cấp.

Sau khi nghe báo cáo các nội dung, các đại biểu đã có một số ý kiến tham gia, trong đó có ý kiến của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Bình Liêu về việc hỗ trợ bao bì, mẫu mã sản phẩm, cơ sở nhà xưởng và vấn đề xử lý môi trường.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã cho ý kiến cụ thể với từng nội dung. Khẳng định trồng và chế biến miến  dong được xác định là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của địa phương, vì vậy đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các xã, thị trấn xây dựng chỉ tiêu kế hoạch trồng dong riềng năm 2020 trên cơ sở đăng ký nhu cầu vùng nguyên liệu của các cơ sở chế biến; tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các cơ sở sản xuất miến dong; các cơ sở sản xuất quan tâm cải thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm, nâng cao chất lượng miến dong, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, có hình thức maketing phù hợp. Nhấn mạnh việc thanh toán nợ đọng tiền thu mua củ dong năm 2018 – 2019 của một số cơ sở sản xuất vẫn còn lớn, do đó đồng chí đề nghị các cơ sở sản xuất có phương án trả nợ sớm cho người dân. Cho ý kiến về việc triển khai các đề án phát triển sản xuất trong thời gian tới, đồng chi Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với ban ngành tuyên truyền, vận động người dân, các Hợp tác xã, tổ sản xuất tham gia phát triển sản xuất trong vùng tập trung theo quy hoạch; đối với các đơn vị được giao thực hiện dự án phải tập trung thực hiện; quan tâm cử cán bộ theo dõi để nắm được kết quả thực hiện các dự án;  khảo sát, lựa chọn người sản xuất đủ điều kiện tham gia, đảm bảo dự án triển khai có hiệu quả; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Phòng tài chính - kế hoạch, các phòng ban liên quan và các xã điều hòa vốn; tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Cho ý kiến về việc triển khai xây dựng bản văn hóa người Tày xã Lục Hồn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng quy hoạch, đề án. Đối với nội dung thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí đề nghị Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND các xã tích cực triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và sử dụng đất, các chính sách pháp luật về đất, tầm quan trọng của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã quản lý biết và thực hiện chấp hành theo quy định; Phòng Tài nguyên và môi trường chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo UBND huyện.

                                                                                                                          Thu Hằng

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 915
Đã truy cập: 1472183
Thông tin báo chí