Hội nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố huyện giai đoạn 2019 – 2021

28/09/2019 11:04

Ngày 26/9, Thường vụ huyện ủy  tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo, Hội nghị Ban thường vụ huyện ủy, Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố huyện giai đoạn 2019 – 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

   Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh chỉ đạo Hội nghị.  

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, khu phố đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và thống nhất chủ trương sắp xếp, sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021, trong  đó có huyện Bình Liêu, thực hiện sáp nhập nguyên trạng xã Tình Húc vào Thị trấn Bình Liêu nhằm nâng cấp, mở rộng, tạo không gian phát triển cho Thị trấn Bình Liêu. Do đó, cần triển khai một cách nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về tuyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của 2 đơn vị thuộc diện sắp xếp, điều chỉnh. Đồng thời, gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giải quyết chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị theo quy định của pháp luật.

          Theo dự thảo, Đề án sắp xếp, sáp nhập xã Tình Húc và Thị Trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 – 2021, theo các phương án, giữ nguyên tên gọi "Thị trấn Bình Liêu", với tổng số thôn, bản, khu phố của Thị trấn sau khi sắp xếp sáp nhập là 20. Chọn công sở Thị Trấn Bình Liêu hiện nay làm trụ sở của đơn vị hành chính sau khi sắp xếp sáp nhập nhằm thuận tiện cho việc giao dịch hành chính của nhân dân và công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Trước mắt, chuyển giao nguyên trạng đất đai, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị của xã Tình Húc cho Thị trấn Bình Liêu quản lý và sử dụng. Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên là 45,18km2, đạt 322,17% tiêu chuẩn, với dân số hành chính mới là 8.183 người, đạt trên 102% tiêu chuẩn.

          Sau khi nghe dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tình Húc và Thị Trấn Bình Liêu giai đoạn 2019 - 2021 và dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến. Theo đó, các ý kiến đều băn khoăn đến những chế độ, chính sách mà người dân xã Tình Húc đang được thụ hưởng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình Xây dựng nông thôn mới; Chương trình 135; Chương trình Giảm nghèo bền vững; các chính sách về Bảo hiểm Y tế; miễn giảm tiền sử dụng đất; miễn giảm học phí và các chính sách ưu tiên trong giáo dục và đào tạo…

           Các hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu ý kiến về đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn, kết quả  Ban chỉ đạo, Ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện đều nhất trí 100% việc sáp nhập, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn với tỷ lệ cao.  

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng đinh, hội nghị nhằm thống nhất các công việc cụ thể, đó là, thống nhất quan điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn và quan trọng của Đảng, Nhà nước, đã được thống nhất. Việc thực hiện sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn, nhằm nâng cấp, mở rộng tạo không gian cho phát triển Thị trấn Bình Liêu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại kết luận số 517 ngày 24/9/2019 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong những tháng còn lại cuối năm 2019, do đó, đồng chí yêu cầu cần có sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân trên địa bàn để triển khai thực hiện thành công chủ trương này. Để thực hiện đề án sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn cần tập trung thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại kết luận số 517 ngày 24/9/2019 và ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo huyện họp ngày 20/9, kết luận số 642 tiếp tục triển khai thực hiện; cấp ủy, chính quyền MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến thôn bản thống nhất về chủ trương, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực quyết liệt, đồng bộ trong hành động trong thực hiện đề án này; bên cạnh đó, thống nhất nội dung đề án do UBND huyện chuẩn bị, do đó UBND huyện sẽ phải hoàn thiện đề án để làm căn cứ báo cáo cho ban thường vụ, ban chấp hành cũng như các cơ quan trên địa bàn. Thường trực đã kết luận và thống nhất các kiến nghị, đề xuất như: 5 thôn tiếp tục được hưởng chính sách 135, Nông thôn mới; Hệ thống hạ tầng đã đầu tư cũng như quy hoạch của Tình Húc trước đây khi nhập về Thị trấn đề nghị tỉnh hỗ trợ, đầu tư; cùng việc thực hiện nhập Tình Húc và Thị trấn, đề nghị được nâng cấp đô thị loại IV.... đề nghị UBND huyện xây dựng kế hoạch về xây dựng, lộ trình và triển khai đề án sắp xếp, sáp nhập xã Tình Húc và Thị trấn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp với xã Tình Húc và Thị trấn khẩn trương triển khai các nội dung, quy trình đảm bảo thời gian theo quy định. Huyện cũng đã thống nhất hướng dẫn, tổ chức việc công khai đề án tại nhà văn hóa thôn, bản, khu phố của 2 địa bàn; Phân công các tổ công tác đến từng hộ gia đình để lấy ý kiến nhằm chọn ra phương án hiệu quả nhất. Ban chỉ đạo huyện sẽ thành lập 9 tổ công tác do các đồng chí trong thường trực huyện ủy, thường trực uỷ ban, ủy viên BTV và lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể, các phòng ban, đơn vị để hướng dẫn xã Tình Húc và Thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền và các hoạt động liên quan. Đồng chí cũng đề nghị đảng ủy xã Tình Húc và Đảng ủy Thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề để triển khai nội dung này, thành lập các tổ công tác tương ứng để trực tiếp xuống các thôn bản thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức, lấy phiếu cử tri thực hiện công tác kiểm phiếu đảm bảo đúng các quy định; tổ chức hội nghị để quán triệt, tuyên truyền, triển khai đề án tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức các chức danh các thôn bản, khu phố. Tình Húc và Thị trấn cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Đề nghị Ban tuyên giáo tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt các chủ trương đề án này; tham mưu để tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến các xã, thị trấn trong đầu tháng 10 để quán triệt chủ trương nhằm thống nhất toàn diện; Đề nghị khối MTTQ tăng cường công tác nắm tình hình thông tin để các thế lực không lợi dụng chống phá, gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai đề án cũng như công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp và bầu cử HĐND huyện, bầu cử Quốc hội trong thời gian tới nhằm đảm bảo tiến độ quan trọng của Tỉnh. Do đó trong quá trình thực hiện phải quyết liệt những vẫn đảm bảo đúng quy trình.

Hoàng Gái

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 934
Đã truy cập: 1472202
Thông tin báo chí