Hội nghị Ban thường vụ huyện ủy lần thứ 52

27/09/2019 08:47

 

 Ngày 25/9, Huyện ủy tổ chức Hội nghị ban thường vụ huyện ủy lần thứ 52 để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019; kiểm điểm việc thực hiện kết luận số 400 ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy; tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình nông thôn mới, Đề án 196, Chương trình giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2019. Đồng chí Dương Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

 Đồng chí Dương Mạnh Cường, tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, chủ trì hội nghị

9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, kiên trì, quyết liệt. Tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác tuy còn một số mặt hạn chế, nhưng đã được nâng lên. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 308 ngày 04/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trọng tâm là công tác rà soát, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng đảm bảo đúng quy định của Trung ương và của Tỉnh. Chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh và thực hiện Quy chế làm việc đảm bảo dân chủ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác tinh giản bộ máy, biên chế được quan tâm triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 19 và Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị hợp nhất hoạt động hiệu quả. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 13,5%. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện chính thức 3.951,3ha, đạt 95,5% kế hoạch, bằng 97,7% so cùng kỳ.

Chương trình nông thôn mới, Chương trình 135, Chương trình giảm nghèo tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Tính đến 15/9, toàn huyện đạt 15/20 tiêu chí, đạt trên 88% kế hoạch và 42/53 chỉ tiêu, đạt 89,3% kế hoạch (tăng 3,3 tiêu chí và 8 chỉ tiêu so cùng kỳ 2018; tăng 02 tiêu chí và 2,7 chỉ tiêu so với đầu năm 2019); riêng xã Tình Húc và xã Húc Động đã đạt 18/20 tiêu chí và 46/53 chỉ tiêu. Tập trung rà soát, ưu tiên nguồn lực để đưa 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 05 xã hoàn thành Chương trình 135. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, bước đầu đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư phát triển một số thế mạnh của Huyện như: Phát triển các loại hình du lịch, trồng cây dược liệu, phát triển chăn nuôi... công tác rà soát đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền UBND huyện theo chỉ đạo của Tỉnh được quan tâm thực hiện. Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh, kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp khai thác cát, đá, sỏi trái phép trên địa bàn. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc gắn với việc vận động xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu được đẩy mạnh. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc; công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019. Các hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân với 02 địa phương cùng cấp của Trung Quốc tiếp tục được duy trì, phát triển.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ 2019 một cách đồng bộ, bài bản, quyết liệt, kiên trì; đã cụ thể hóa kết luận 400 của Ban thường vụ Tỉnh ủy bằng kế hoạch 164. Đồng thời, đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của tỉnh bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Trên cơ sở những kết quả đạt được, để khắc phục những tồn tại hạn chế,  đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Tập trung rà soát lại tổng thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung trong các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết đã đề ra để khắc phục những khó khăn, vướng mắc; BTV Tỉnh ủy đã có kết luận 517 liên quan đến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, do đó, đồng chí yêu cầu hoàn thành đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Tình Húc và Thị trấn. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, phân công các đồng chí thường vụ, các đồng chí lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể phụ trách từng thôn; làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng công tác sắp xếp đơn vị hành chính kích động, lôi kéo nhân dân. Tập trung cao công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đại hội kỳ này có nhiều điểm phức tạp hơn, đó là tổ chức bầu trưởng thôn xong trong cùng thời điểm, theo kế hoạch của UB Tỉnh, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện tất cả đại hội và bầu trưởng thôn phải hoàn thành trong tháng 1/2020, trước khi bầu trưởng thôn (Trước 15 ngày) phải niêm yết danh sách cử tri và thông báo ngày bầu trưởng thôn; Tập trung làm tốt công tác bổ sung huyện ủy viên, rà soát, quy hoạch cấp ủy cũng như cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2015 – 2020 và 2020 – 2025; Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các công trình; quan tâm công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Các tổ công tác đôn đốc thực hiện Chương trình Nông thôn mới theo đúng tiến độ; tuyên truyền 180 hộ gia đình xóa nhà tạm và các hộ gia đình khác thực hiện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; tiếp tục tăng cường công tác an ninh quốc phòng.

Hoàng Gái

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 468
Đã truy cập: 1264286