Tập trung rà soát, chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư các công trình dự án

13/08/2019 14:13

Tập trung rà soát, chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư các công trình dự án, đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Mạnh Cường trong cuộc họp Thường trực Huyện ủy ngày 12/8 để nghe UBND huyện báo cáo tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2019.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 do huyện quản lý trên 388,6 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên  365,5 tỷ đồng; vốn sự nghiệp trên 23 tỷ đồng. Nguồn ngân sách tỉnh cấp trên 286 tỷ đồng; ngân sách huyện trên 79,5 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã thực hiện phân bổ chi tiết các nguồn vốn để triển khai thực hiện, việc phân bổ vốn đảm bảo nguyên tắc ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí vốn để hoàn thành các công trình đảm bảo an sinh và phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Toàn huyện có 122 công trình khởi công mới trong năm 2019, 67 công trình chuyển tiếp. Huyện đã tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2018 sang 2019, chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo hoàn thành khối lượng tạm ứng vốn; chủ động bố trí vốn để triển khai một số dự án phục vụ an sinh, phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt với nguồn vốn chương trình 135 theo Đề án 196 và nguồn vốn chương trình NTM phục vụ hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác triển khai thực hiện các dự án gắn với giám sát chất lượng công trình được quan tâm chặt chẽ, các tồn tại, hạn chế trong những năm vừa qua trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chấn chỉnh kịp thời.

          Báo cáo cũng chỉ rõ tồn tại, hạn chế như tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp còn chậm; nhiều dự án công trình mới năm 2019 còn vướng mắc về mặt bằng chưa triển khai thi công được. Nguồn ngân sách huyện từ tiền thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu, tiền cấp quyền sử dụng đất tiến độ thu đạt thấp chưa đáp ứng để thực hiện giải ngân cho các công trình chuyển tiếp và khởi công có khối lượng. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thủ tục triển khai dự án trong chương trình Xây dựng NTM còn chậm.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2019 khối lượng công việc tăng, UBND huyện và các phòng ban đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên công việc còn hết sức nặng nề do đó đồng chí đề nghị UBND huyện cần tập trung rà soát chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư các công trình dự án, trong danh mục 67 công trình chuyển tiếp, 122 công trình khởi công mới đặc biệt 14 công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện. Đối với các công trình thuộc các xã, giao cho UBND các xã phân tích, rà soát cụ thể từng công trình, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, có phương án chi tiết cụ thể cho từng công trình. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với các công trình gắn biển chào mừng 100 năm thành lập huyện, đồng chí đề nghị UBND huyện rà soát tiến độ, chất lượng các công trình để đề xuất và có hướng giải quyết. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ, tập trung giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng tái định cư Thị trấn, Hoành Mô. UBND huyện nghiên cứu quỹ đất tái định cư cho các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, khẩn trương hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, quyết toán các công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đồng chí cũng lưu ý không được để phát sinh dư tạm ứng, thủ tục các bước quy trình không được bỏ bước nào, tăng cường công tác lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn, thiết kế đảm bảo chất lượng công trình sau đầu tư. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra hiện trường thi công, đôn đốc nhà thầu, chủ đầu tư có biện pháp thi công phù hợp với điều kiện vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt chú trọng  công tác đổi mới chuẩn bị đầu tư đối với các dự án thuộc danh mục đầu tư năm 2020. Đối với nguồn vốn NTM, chương trình 135, UBND huyện chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với các xã rà soát lại./.

                                                               La Lành

                               

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 679
Đã truy cập: 882231