Phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc

08/08/2019 12:08

 Là huyện miền núi, biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực. Từ đó, từng bước góp phần thay đổi diện mạo của huyện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân trên địa bàn.

Khánh thành đưa vào sử dụng bể nước sạch tại thôn Phiêng Sáp xã Đồng Tâm

Với đặc thù là một huyện miền núi, biên giới có trên 96% dân số là người DTTS, xác định rõ việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc sẽ góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị, thay đổi căn bản bộ mặt vùng đồng bào DTTS, do đó, huyện đã cụ thể hóa và vận dụng tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương. Huyện quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu; huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án trên cùng địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nhất là vùng đặc biệt khó khăn. Thông qua các Chương trình 135, chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình giảm nghèo; và Đề án về  hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã có tác động đáng kể và làm động lực để nhiều hộ đồng bào tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế.

Theo đó, chương trình 135 là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước dành cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc. Chương trình được  huyện triển khai thực hiện từ năm 2014 đến nay, huyện đã tập trung vào đầu  tư hỗ trợ các dự án với tổng kinh phí là 350 tỷ 437,79 triệu đồng, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 202 công trình thuộc 06 xã đặc biệt khó khăn và 01 xã khu vực II - biên giới trên địa bàn; hỗ trợ đầu tư 92 dự án phát triển sản xuất và hỗ trợ đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng cho cán bộ các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đã hoàn thành chương trình 135, 5 xã chưa hoàn thành. Năm 2019, huyện phấn đấu sẽ đưa 2 xã về đích NTM, đưa 5 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135. Do đó, năm 2019 huyện được tỉnh hỗ trợ 154 tỷ 382 triệu đồng vốn chương trình 135; 15 tỷ 835 triệu đồng chương trình nông thôn mới. Trên cơ sở này, huyện đã phân bổ vốn để thực hiện và triển khai nhiều mô hình phù hợp với  điều kiện thực tiễn của địa phương. Từ nguồn vốn hỗ trợ này, hàng trăm lượt hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS đã có thêm vốn, tư liệu sản xuất cũng như được trang bị kiến thức để phát triển kinh tế. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi của bà con đã được hình thành, phát triển như mô hình nuôi gà, nuôi dê, trâu, bò, ong mật, các mô hình phát triển vùng trồng rau an toàn, mô hình trồng cây ăn quả như ổi, cam, thanh long... mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Là hộ nghèo của xã Lục Hồn, trước đây kinh tế gia đình bà Hoàng Thị Xuân chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào lúa thu nhập không đáng kể. Năm 2017, qua tìm hiểu bà Xuân biết đến mô hình nuôi gà thả đồi nên đã bàn với chồng mạnh dạn vay vốn đầu tư mua 200 con gà để phát triển kinh tế. Không phụ công chăm sóc, lứa gà đầu tiên của gia đình bà nuôi thành công, bà làm đơn xin vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện để mở rộng quy mô đồng thời, trồng rau sạch, măng tây, nuôi lợn… Đến nay, kinh tế gia đình bà dần ổn định, trừ chi phí ban đầu, mỗi năm gia đình bà thu nhập trên 100 triệu đồng từ các mô hình trên.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện tốt công tác dạy nghề, tuyên truyền, tư vấn giải quyết việc làm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 238 lao động được giải quyết việc làm.

Các chính sách về giải quyết đất sản xuất, đất ở, nước sạch, nước hợp vệ sinh, nhà ở cho các hộ nghèo, các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; chính sách phát triển giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ là người DTTS, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS được huyện triển khai thực hiện. Đến nay 100% các xã, thị trấn có đường bê tông đến các thôn bản, có trụ sở làm việc khang trang, được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 95 % tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế, đồng bào DTTS còn được hưởng các chính sách hỗ trợ cho học sinh thuộc hộ nghèo vùng ĐBKK đi học, hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh bán trú; Hỗ trợ cho sinh viên được vay vốn bảo đảm việc học tập và các chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên… thông qua việc được thụ hưởng các chương trình này đã giúp cho hàng trăm học sinh, sinh viên DTTS có cơ hội được đến trường. Nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ trẻ có năng lực trở về phục vụ chính mảnh đất quê hương mình.

Ngoài các chính sách trên, Chương trình Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới tỉnh Quảng Ninh (bò viettel), hỗ trợ 901 con bò giống cho 901 hộ nghèo trên địa bàn 6 xã biên giới; từ các nguồn vận động xã hội hóa, sự ủng hộ của các đơn vị tài trợ, hỗ trợ 1.650 tấn xi măng cho hộ nghèo, cận nghèo cải thiện nhà ở, vệ sinh môi trường, chuồng trại chăn nuôi.

Nhận thức được vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm động viên, phát huy vai trò người có uy tín. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức thăm và tặng quà, tổ chức các đợt tập huấn, gặp mặt, thăm quan, học tập kinh nghiệm cho đội ngũ những người có uy tín. Đồng thời lựa chọn các đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham dự các hội nghị, lễ tuyên dương qua đó, động viên người có uy tín phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Bà La Thị Nguyên – Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bản Chuồng, người có uy tín cho biết: “Với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận thôn, người có uy tín thôn Bản Chuồng, tôi luôn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy ước, hương ước của địa phương và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ CSDT vào sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từng bước xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. 

Nhờ sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sát, đúng với thực tiễn của địa phương, toàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng về mọi mặt. Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và khá bền vững. Các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy như: diễn xướng Then của người Tày, lễ hội đình Lục Nà, hội Soóng Cọ, ngày hội kiêng gió, hội hoa sở...

Xây chuồng trại nuôi gia súc tập trung

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Các chính sách đặc thù cho vùng DTTS được triển khai thực hiện thời gian qua đã đem lại nguồn lực to lớn, giúp huyện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển vùng DTTS nói riêng. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách cho đồng bào DTTS nhằm tạo điều kiện để các hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo, giúp địa phương hoàn thành mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực, chủ động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người DTTS; chăm lo xây dựng và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; nâng cao vị trí, vai trò người có uy tín trong cộng đồng...”.

Có thể nói, trong những năm qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách dân tộc đến với đồng bào. Song, với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các chính sách dân tộc được triển khai ngày càng phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện và nâng cao. Đồng bào các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới và xây dựng đời sống văn hóa./.

La Lành

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 387
Đã truy cập: 905980