Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ IV, giai đoạn 2014 – 2019

10/07/2019 14:43

Ngày 10/7, Hội cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ IV, giai đoạn 2014 – 2019, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh phong trào của Hội trong thời gian tới; đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Dự hội nghị có các đồng chí: Đàm Huy Đắc, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Ngọc Ngò, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện.

Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”,  Hội  cựu chiến binh huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ và chặt chẽ các mục tiêu thi đua của Hội gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hội cựu chiến binh đã thực hiện tốt công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định về chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của người cựu chiến binh trong giai đoạn mới; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Hội cấp trên và địa phương phát động như: chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm... Phong trào nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của hội viên CCB. Hàng năm 100% gia đình cán bộ, hội viên cựu chiến binh không vi phạm các tệ nạn xã hội; 96% hộ được công nhận gia đình CCB văn hóa; trên 95% hội viên CCB gương mẫu. Hội đã làm tốt công tác hậu phương quân đội, tổ chức động viên các CCB nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác giảm nghèo của địa phương. Trong 5 năm qua, hội đã hỗ trợ 25 triệu đồng cho 01 hộ hội viên nghèo xây nhà mới; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giúp 285 hội viên CCB vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ gần 11 tỷ đồng, nhờ đó thu nhập của hội viên CCB đã được nâng lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, trong 5 năm qua đã có 186 hộ hội viên thoát nghèo, 155 hộ hội viên thoát cận nghèo. Với trách nhiệm của thế hệ đi trước, Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng đi vào thực chất, tăng về số lượng và chất lượng. Đến nay, có 09 cơ sở Hội, 96 chi hội với 1.358 hội viên. Tổ chức bộ máy các cấp Hội luôn được củng cố, kiện toàn, qua đánh giá phân loại hàng năm số cơ sở hội, chi hội trong sạch vững mạnh, gia đình CCB văn hóa, hội viên gương mẫu đạt tỷ lệ cao. Hội CCB huyện 05 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

          Giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất săc nhiệm vụ chính trị của Hội. Cụ thể: phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản xóa hết hộ gia đình hội viên CCB nghèo và tăng hộ khá giàu từ  3 – 5%; phấn đấu thắp sáng đường quê tại 100% các tại các thôn, bản.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Huy Đắc, Phó Chủ tịch Hội CCB ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội CCB huyện đạt được trong giai đoạn 2014 – 2019. Nhấn mạnh năm 2019 là năm cuối toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh xã hội 05 năm, giai 2016 – 2020, đồng chí đề nghị: Hội CCB huyện tiếp tục quán triệt, nắm chắc các chỉ đạo của cấp trên; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt; phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ trên tất cả các lính vực; BCH, Thường trực hội thường xuyên nghiên cứu, đổi mới tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò “Cựu chiến binh gương mẫu” tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị.

        

 Đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Biểu dương những thành tích Hội CCB đạt được trong 5 năm qua. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu trong giai đoạn 2019 – 2024, đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư thường trực HU, Chủ tịch  HĐND huyện đề nghị: Hội CCB ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên giao, các nhiệm vụ Hội đề ra cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bản lĩnh chính trị của CCB, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Vận động cán bộ, hội viên CCB gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi; tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, đoàn kết giúp nhau khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động về nguồn; làm tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp hội và hội viên cần đồng hành cùng thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cùng với đó, Hội CCB cần tích cực phối hợp với Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đơn vị tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH ở địa phương.

        

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" trong 5 năm qua được  các cấp khen thưởng

  Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019 đã được UBND và Hội CCB huyện khen thưởng.

Thu Hằng

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1016
Đã truy cập: 833806