Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2019

11/06/2019 10:07

Ngày 10/6, Ban CHQS huyện tổ chức sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2019.

            Quang cảnh hội nghị sơ kết

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động làm tốt công tác tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác Quốc phòng và các biện pháp nắm tình hình địa bàn không để bị động bất ngờ; duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019, bảo đảm đủ số lượng 75 công dân, đạt 100% chỉ tiêu giao. Thường xuyên kiện toàn, sắp xếp, biên chế và bổ sung đội ngũ cán bộ và dân quân tự vệ. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh được quan tâm; công tác xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật được thực hiện tốt. Tham gia các hội thi, hội thao do tỉnh tổ chức đạt kết quả tốt. Giải quyết tốt các chế độ chính sách theo quy định. Chỉ đạo huy động các lực lượng vũ trang tham gia chương trình xây dựng NTM, bảo đảm kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

          Phát huy những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2019, thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tăng cường công tác nắm tình hình, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp với Công an, Biên phòng, các lực lượng đứng chân trên địa bàn và nhân dân nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng. Tổ chức, tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Tham mưu cho huyện làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Đồng Văn, bảo đảm an toàn. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020 bảo đảm 100% chỉ tiêu gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ đất, công trình quốc phòng trên địa bàn. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện…

                                                                                               La Lành

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1756
Đã truy cập: 1279318