Tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

23/05/2019 07:53

Ngày 21-5, huyện Bình Liêu long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III. Bình Liêu là địa phương được lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đại hội dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Ninh. Dự đại hội có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh; và 150 đại biểu đại diện cho hơn 32.000 đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.

                         150 đại biểu các dân tộc dự Đại hội

 Đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Giai đoạn 2014 – 2018, Huyện đã tổ chức đồng bộ các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS. Các chương trình mục tiêu Quốc gia đầu tư cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Qua đó, các đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã nhận thức được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu giảm nghèo, làm giàu chính đáng.          

           5 năm qua, tình hình kinh tế của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tốc độ tăng trường kinh tế của huyện từ năm năm 2014 đến năm 2018 bình quân đạt 13,3%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 44,31% đầu năm 2016 giảm xuống còn 11,35% cuối năm 2018. 100% xã có điện lưới Quốc gia; 100% trạm y tế có bác sỹ. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được duy trì và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thực hiện có hiệu quả góp phần đưa tỷ lệ người dân vùng nông thôn được cấp nước vệ sinh tăng từ 75% (năm 2014) lên 96% (năm 2018). 100% các trường học và trạm y tế được cấp nước sinh hoạt. Chương trình xây dựng NTM được triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Bình quân toàn huyện đạt 13 tiêu chí/xã, 38 chỉ tiêu/xã. Đến hết năm 2018, đã có xã Hoành Mô đạt chuẩn xã NTM. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

                     Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội

Với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Bình Liêu lần thứ III đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019- 2024, đó là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS; tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, miền núi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hoá; mở rộng loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại; bảo vệ môi trường; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh, biên giới, dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

            Đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy, phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Mạnh Cường – Bí thư Huyện ủy đề nghị: Tập trung tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân các dân tộc trong huyện, nắm vững chủ trương, đường lối, Nghị quyết dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền để nhân dân các dân tộc phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu, đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, đoàn kết để giúp đỡ nhau, tin tưởng và thực hiện tốt các đường lối của Đảng, ra sức thi đua, hăng hái sản xuất để thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu bền vững, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp từ nhiều đời nay của dân tộc trong huyện. Đặc biệt nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm, tự tin bước ra thế giới và tham gia các hoạt động xã hội, phát triển sản xuất. Theo đồng chí, việc thay đổi tập quán lạc hậu, nâng cao nhận thức không phải một sớm một chiều mà phải kiên trì, bền bỉ nhưng phải làm quyết liệt, kiên quyết. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò nêu gương, làm gương của cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từ việc tham gia phát triển kinh tế, làm các mô hình phát triển kinh tế. Với chủ trương cán bộ trong hệ thống phải gương mẫu, đi đầu tham gia các mô hình, đặc biệt các mô hình phát triển sản xuất theo chương trình NTM, chương trình 135. Tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, những lợi thế mỗi người, mỗi gia đình có thể chủ động, tích cực thực hiện như phát triển các cây lâm nghiệp, cây dược liệu và các cây bản địa như cây hồi, cây quế, cây sở, cây thông gắn với tăng cường các kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất, giá trị. Đồng chí mong muốn nhận được sự chung tay, chung sức của các đại biểu, đồng bào dân tộc thiểu số trong việc đưa xã Tình Húc và xã Húc Động hoàn thành chương trình NTM, đưa 5 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trong năm 2019. Mỗi một đại biểu là một nhân tố, một hạt nhân trong vận động các hộ gia đình khác xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại ra xa nơi ở, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, thực hiện việc không sinh con thứ 3 trở lên. Sau đại hội cần tập trung tuyên truyền về thành công, kết quả của đại hội để tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn để lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Huyện và 70 năm giải phóng huyện Bình Liêu cũng như các sự kiện chính trị trọng đại của huyện, tỉnh, đất nước. Với truyền thống tốt đẹp của Bình Liêu, sự lãnh đạo của Đảng, đồng chí tin tưởng rằng, Bình Liêu trong thời gian tới sẽ có những bước phát triển mới, hăng hái lập thành tích thi đua sản xuất, tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục xây dựng Bình Liêu giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vững về quốc phòng, an ninh, ổn định về chính trị.

   Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND Tỉnh ghi nhận và đánh giá cao thành tựu mà huyện Bình Liêu đã đạt được trong thời gian qua. Nhất là trong việc thực hiện các chương trình 135, Đề án 196, phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao dân trí... cũng như giữ gìn các bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện,  thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Bình Liêu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về dân tộc. Qua đó, tham mưu xây dựng các chính sách mới, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những chính sách không phù hợp. Đồng thời, quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; làm tốt công tác giảm nghèo theo hình thức cầm tay chỉ việc, tạo sinh kế bền vững; chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất, điển hình tiên tiến; phát huy giá trị các sản phẩm OCOP. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động thông qua đào tạo, bồi dưỡng. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy tốt vai trò của người có uy tín; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác đối ngoại.Đồng chí cũng đề nghị huyện tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc, qua đó xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo, riêng biệt.

 

 Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

        Các cá nhân, tập thể được UBND huyện khen thưởng

Nhân dịp này,  3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc huyện Bình Liêu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 2 tập thể, 9 cá nhân được nhận bằng khen Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 5 tập thể, 10 cá nhân được nhận giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. UBND huyện khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Đại hội  thống nhất bầu ra đoàn đại biểu gồm 42 người đi dự Đại hội đại biểu các đân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

Buổi sáng cùng ngày, huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã đến đặt vòng hoa, thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện.

Hoàng Gái – La Lành

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1692
Đã truy cập: 1277274