Trang chủ Tin tức
Trang chủ Tin tức

Nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

15/05/2019 14:23

Là huyện miền núi, dân tộc với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất tỉnh và cũng thuộc nhóm huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất cả nước, chiếm trên 96%. Những năm qua, huyện Bình Liêu luôn luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

            Mô hình nuôi dê ở thôn Khe Bốc, xã Tình Húc

Theo đó, để cụ thể hóa các chương trình, đề án, quyết định của Trung Ương, của Tỉnh về chính sách dân tộc, huyện đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ vùng đồng bào dân thiểu số phát triển kinh tế, xã hội. Điển hình như việc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác Dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 11 ngày 06/02/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và kế hoạch số 661 ngày 31/3/2017 triển khai thực hiện quyết định số 196 ngày 17/1/2017 của UBND Tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. Kinh phí hỗ trợ cho Chương trình 135 (Đề án 196) thực hiện từ năm 2014 đến nay trên 350 tỷ 437 triệu đồng, đầu tư cho các dự án: 202 công trình thuộc 6 xã đặc biệt khó khăn và 01 xã khu vực II – biên giới trên địa bàn như: đập, kênh, mương, trường học, điểm trường, đường tràn, nước sinh hoạt tập trung, nhà văn hóa,.... hỗ trợ đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng, cán bộ các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thực hiện có hiệu quả góp phần đưa tỷ lệ người dân vùng nông thôn được cấp nước vệ sinh tăng từ 75% (năm 2014) lên 96% (năm 2018). 100% các trường học và trạm y tế được cấp nước sinh hoạt. Thực hiện hỗ trợ trợ trực tiếp cho trên 37 nghìn khẩu theo quyết định số 102 ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ với tổng trị giá trên 7 tỷ 240 triệu đồng. Trên 900 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất với tổng số vốn trên 4 tỷ đồng,.... Ngoài các chính sách trên, còn có chương trình Chung tay vì cộng đồng – Bò giống giúp người nghèo biên giới tỉnh Quảng Ninh (bò viettel), hỗ trợ 901 con bò giống cho 901 hộ nghèo trên 6 xã biên giới; từ các nguồn vận động xã hội hóa, sự ủng hộ của các đơn vị tài trợ, hỗ trợ 1.650 tấn xi măng cho hộ nghèo, cận nghèo cải thiện nhà ở, vệ sinh môi trường, chuồng trại chăn nuôi. Tổ chức cấp phát các loại báo, tạp chí kịp thời, đầy đủ đến các đối tượng thụ hưởng chính sách. Qua đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, trình độ, phát triển KT - XH, vươn lên thoát nghèo, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết. Các chính sách về y tế, bảo hiểm y tế, giáo dục dân tộc được thực hiện đầy đủ. Các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo ở xã, thôn vùng khó khăn đã giúp các em có điều kiện tốt hơn trong học tập, góp phần nâng tỷ lệ huy động trẻ đến trường và duy trì sĩ số; chất lượng giáo dục vùng dân tộc ngày càng được cải thiện. Công tác bảo tồn và phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ

Có thể nói việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả chính sách dân tộc đã đem lại những thay đổi tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 44,3% đầu năm 2016 giảm xuống còn 11,3% cuối năm 2018. 100% xã có điện lưới Quốc gia; 100% trạm y tế có bác sỹ. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được duy trì và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 Công tác khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực, chủ động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững; tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; đồng thời, quan tâm xây dựng và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc và miền núi; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 Hoàng Gái 

 

 

 

 

 

 

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 77
Đã truy cập: 1019100