Trang chủ Tin tức
Trang chủ Tin tức

Ngành Giáo dục: Tập huấn công tác thi đua khen thưởng, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018 – 2019.

14/05/2019 14:44

Ngày 11/5, tại Trường TH Thị trấn, Ngành Giáo dục tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018 – 2019 cho 100% cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn huyện.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo Luật Thi đua Khen thưởng và theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Ninh. Hướng dẫn việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 08//10/2018 quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non của Bộ giáo dục và đào tạo. Hướng dẫn tự đánh giá theo chu kỳ, mỗi năm 1 lần vào cuối năm học của các hiệu trưởng, cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá theo chu kỳ 02 năm 1 lần và được đánh giá theo 5 tiêu chuẩn bao gồm: Phẩm chất nghề nghiệp; Quản trị nhà trường; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin. Phó hiệu trưởng được đánh giá theo Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng nhưng chỉ đánh giá 16/18 tiêu chí (02 tiêu chí không đánh giá do đó là nhiệm vụ được quy định cứng đối với hiệu trưởng). Đối với giáo viên được đánh giá theo Thông tư số 28/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non của Bộ giáo dục và đào tạo. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông và giáo viên mầm non cũng được đánh giá theo 05 tiêu chuẩn, cụ thể: Phẩm chất nhà giáo; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục. Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm; người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Cả hiệu trưởng và giáo viên được xếp loại kết quả đánh giá theo 4 mức: Tốt, khá, đạt và chưa đạt chuẩn nghề nghiệp (chuẩn hiệu trưởng).

Tại Hội nghị lãnh đạo Phòng GD&ĐT, các báo cáo viên và ban giám hiệu các trường học thảo luận làm rõ hơn quy trình thực hiện việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, như: quy trình tự đánh giá, người đứng đầu cơ sở giáo dục đánh giá; việc thu thập thông tin minh chứng...

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng và đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn nhằm hướng dẫn các trường thực hiện các nhiệm vụ trên một cách khoa học, bài bản. Qua đó, giúp hiệu trưởng, giáo viên trong Ngành có ý thức tự bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện./.

Lê Thị Bẩy

qt.binhlieu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 101
Đã truy cập: 1019124