Bình Liêu: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới

14/03/2019 09:29

Những năm gần đây, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Liêu đã xây dựng quy hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung như: Vùng trồng cây dược liệu, trồng dong riềng, chăn nuôi,…có cơ chế hỗ trợ giống cho các hộ dân ở những thôn, bản đặc biệt khó khăn, các tổ chức, hộ gia đình trồng dong riềng, dược liệu được hỗ trợ bao bì, nhãn mác, mã số mã vạch cho các sản phẩm tham gia chương trình OCOP,…

Nhiều nhóm hộ gia đình mua sắm phương tiện cơ giới vào sản xuất nông nghiệp 

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Bình Liêu đã gắn kết chặt chẽ tái cơ cấu nông nghiệp với nâng cao giá trị sản phẩm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định: “...Thực hiện mục tiêu đổi mới toàn diện, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ...”.Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 28 - 30%. Trên cơ sở phát huy những tiềm năng, thế mạnh, xây dựng huyện Bình Liêu ngày càng phát triển toàn diện, thời gian qua, huyện Bình Liêu luôn chú trọng công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là hai nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nhằm tạo ra sự đổi mới về chất lượng theo hướng chuyên sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bình Liêu tập trung thực hiện tái cơ cấu trồng trọt theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, gắn với thị trường tiêu thụ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng; phát triển mạnh các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm của từng địa phương; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, nhất là giống, biện pháp canh tác tiên tiến, thu hoạch, bảo quản, chế biến nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao thu nhập. Tập trung một số cây trồng có lợi thế, tiềm năng để ưu tiên chuyển đổi, như: cây dong riềng, cây sở, dược liệu....

Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng dong giềng tại xã Lục Hồn

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Liêu đã tạo được bước chuyển biến cơ bản. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Giá trị sản xuất ước tính cả năm đạt 349,30 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), bằng 97,47% kế hoạch, tăng 7,68% so với năm 2017. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng cả năm ước tính cả năm đạt 254 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), bằng 112,84% kế hoạch và tăng 15,66% so với năm 2017. Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất cả năm ước đạt trên 655 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), bằng 97,21% kế hoạch và tăng trên 16% so với năm 2017. Tính đến ngày 15/11/2018, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 51,25 triệu USD, tăng 69,92% so cùng kỳ (Kim ngạch nhập khẩu 39,42 triệu USD, tăng 89,43% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 11,08 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ;

Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định. Công tác phòng, chống đói rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được tăng cường, trong năm 2018, huyện đã thực hiện cấp 8.540m vải bạt cho 1.412 hộ để quây chuồng trại cho vật nuôi. Công tác quản lý, khai thác và phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ lâm sản và diện  tích trồng rừng được tăng cường. Tính đến ngày 15/11/2018, người dân và doanh nghiệp đã thực hiện trồng rừng tập trung được 424,1 ha, đạt 70,7% kế hoạch, bằng 98,5% so với cùng kỳ.Thực hiện trồng rừng thay thế được 56,5 ha đạt 59% kế hoạch và đang triển khai thực hiện tiếp đợt 2 (40 ha) trồng rừng giai đoạn 2018-2019 (do công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Liêu thực hiện).

Chương trình xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả; Huyện tập trung nguồn lực và huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành hỗ trợ xã Hoành Mô đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2017 trong quý I/2018, kết quả giải ngân đạt 99,6% kế hoạch vốn. Triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 với tổng kế hoạch vốn là 17.205,7 triệu đồng, trong đó nguồn vốn  tỉnh cấp 11.237,7 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 5.968 triệu đồng. Tính đến ngày 15/11/2018, khối lượng hoàn thành 8.000 triệu đồng bằng 71,2% kế hoạch vốn tỉnh cấp, kết quả giải ngân 3.979,479 triệu đồng, bằng 35,41%, dự kiến giải ngân đạt 9.400 triệu đồng, bằng 83,6%. Đến thời điểm này, toàn huyện đạt trung bình 12,1/20 tiêu chí và 35,6/53 chỉ tiêu (tăng 1,6 tiêu chí và 2,8 chỉ tiêu so với đầu năm 2018 và tăng 3,9 tiêu chí và 9,5 chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2017).

Một trang trại chăn nuôi Dê của hộ gia đình tại xã Đồng Văn

Ngoài ra, huyện cũng hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các lễ hội, hội chợ; xây dựng thương hiệu sản phẩm theo Chương trình Quảng Ninh “mỗi xã, phường một sản phẩm”. Xây dựng đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 với các nội dung như: Hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung cấp Tỉnh như: hỗ trợ trồng cây Dong riềng gắn với bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ trồng mới và mở rộng trồng Sở trong vùng tập trung theo dự án khôi phục và phát triển cây Sở; hỗ trợ khôi phục và phát triển cây Hồi,…; hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung cấp huyện như: Hỗ trợ trồng Ngô, Rau vùng cao, cây ăn quả, nuôi ong lấy mật, ….và xây dựng các mô hình thử nghiêm: trồng hoa đào; hoa lan và bảo tồn một số loài lan bản địa, chăn nuôi giống gà địa phương,…

 Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt những giải pháp của chính quyền các cấp cùng sự đồng tình, ủng hộ, góp sức của người dân trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, huyện Bình Liêu tiếp tục chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa cơ giới vào các khâu, từ kỹ năng canh tác, chăm sóc, nuôi trồng đến thu hoạch, chế biến,…từ đó, giúp địa phương khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn.

Hoàng Gái


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2020
Đã truy cập: 1272802