Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Bình Liêu cần biến khó khăn thành thế mạnh để phát triển

01/03/2019 16:51

Sáng 1/3, BTV Tỉnh ủy đã làm việc với BTV Huyện uỷ Bình Liêu về kết quả thực hiện Kết luận số 231-KL/TU; triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Huyện ủy Bình Liêu, năm 2018, Đảng bộ huyện đã đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, Bình Liêu đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc miền núi, phát triển, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Năm 2018, cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ (tăng 16,11% so năm 2017); tổng thu ngân sách nhà nước đạt 198 tỷ đồng. Chương trình 135 và chương trình giảm nghèo đạt kết quả khả quan. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm mạnh, toàn huyện hiện có 834 hộ thoát nghèo, đạt 151,6% chỉ tiêu tỉnh giao, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 11,86%...

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, huyện đã đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên. Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, Bình Liêu tiếp tục phát huy thế mạnh về kinh tế biên mậu, phát triển du lịch, phấn đấu đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế trọng tâm.

Tại buổi làm việc, Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo tổng hợp các ý kiến của các sở, ngành, địa phương tham gia với huyện Bình Liêu trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Liên quan đến những nội dung này, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những ý kiến với huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc yêu cầu huyện Bình Liêu cần thay đổi nhận thức, phải biến khó khăn thành thế mạnh, những bất lợi thành lợi thế để phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Bình Liêu trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu huyện cần thay đổi nhận thức, phải biến khó khăn thành thế mạnh, những bất lợi thành lợi thế để phát triển. Đặc biệt, khai thác những đặc thù về văn hoá các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ chính trị của Bình Liêu thời gian tới là tập trung cho công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Bình Liêu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là xây dựng tác phong làm việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện đồng bộ Chương trình 21-CTr/TU ngày 5/2/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm tinh giản bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị và đổi mới cơ chế quản lý, tinh giản bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Bình Liêu cần tập trung phát triển du lịch gắn với thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nâng cấp chất lượng các sản phẩm OCOP của huyện; tập trung làm tốt công tác xóa đói, giám nghèo; nâng cao chất lượng hoạt động biên mậu; tập trung quản lý đất rừng, đặc biệt là rừng khu vực biên giới; phát huy hiệu quả trồng rừng, xây dựng phương án thay thế cây rừng trồng bằng các loại cây bản địa, cây lâu năm và cây dược liệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh việc vận động nhân dân trên địa bàn tích cực đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là trong thay đổi phương thức chăn nuôi, thói quen sinh hoạt. Đồng thời, huyện cần quan tâm thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân khu vực biên giới.

Theo CTTĐT Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1387
Đã truy cập: 2325831
Thông tin báo chí