Gần 500 lượt cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền về luật đất đai

10/07/2024 15:27

Trong thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 10/7, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã thị trấn tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật đất đai năm 2024 cho gần 500 lượt cán bộ các xã, thị trấn, Bí thư, Trưởng thôn bản, Trưởng ban mặt trận các thôn bản, khu phố trên địa bàn huyện.

Một trong các hội nghị tuyên truyền

 Tại các hội nghị, đại biểu đã được lãnh đạo các Phòng chuyên môn truyền đạt nội dung của Luật Đất đai số 31, được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/1/2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo đó, luật gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều với nhiều điểm mới nổi bật, làm rõ các nội dung cơ bản mới được bổ sung của Luật Đất đai như: Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; bãi bỏ khung giá đất; bảng giá đất được xây dựng hàng năm; Luật Đất đai 2024 quy định 5 phương pháp định giá đất; thay đổi tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng; điểm mới về giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất; sửa đổi quy định về phân loại đất; bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; phải công bố công khai tất cả các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bổ sung Chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; quy định nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất...

 Thông qua các hội nghị góp phần nâng cao hiểu biết, năng lực, phương pháp tuyên truyền pháp luật cho cán bộ các xã, thị trấn, Bí thư, Trưởng thôn bản, Trưởng ban mặt trận các thôn bản, khu phố trên địa bàn huyện. Từ đó phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai và thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Hoàng Gái


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin mới nhất
Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1590
Đã truy cập: 3725169
Thông tin báo chí