Ban Tuyên giáo Huyện ủy

17/05/2022

Đ/c DƯƠNG NGỌC KHOA

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Ngày tháng năm sinh: 30/4/1983

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn; Thạc sĩ Quản lý Văn hóa.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0965981331

- Email: duongngockhoa@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung các hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước cấp ủy huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về toàn bộ hoạt động của Ban. Chịu trách nhiệm phối hợp với các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan ngang cấp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ban. Xử lý các văn bản, các chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và cơ quan cấp trên; chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy các văn bản trình ký. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban. Chủ trì và chỉ đạo việc phối hợp giữa các đồng chí cán bộ của Ban để điều hành mọi hoạt động đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Thường trực Ban Chỉ đạo 35; công tác tổ chức, cán bộ của Ban; tổ chức hội nghị của cơ quan; định hướng nội dung tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Trực tiếp theo dõi các công việc liên quan của khối cơ quan: Công an huyện, Quân sự huyện.

 

Đ/c HOÀNG THỊ BÍCH ĐÀO

- Chức vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Ngày tháng năm sinh: 19/3/1969

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0979930698

- Email: hoangthibichdao@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Tham gia công tác lãnh đạo chung của Ban, giúp việc cho Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về công việc được phân công; thay mặt Trưởng Ban giải quyết các công việc của Trưởng ban khi được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền; công tác văn hóa, văn nghệ; dư luận xã hội; công tác lý luận chính trị; công tác khoa giáo; công tác lịch sử Đảng; Bộ phận Thường trực Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị. Phụ trách công tác hành chính, tổng hợp, công tác thi đua khen thưởng; Chịu trách nhiệm theo dõi các công việc liên quan của khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện.Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 526
Đã truy cập: 3563909
Thông tin báo chí