UBND Huyện

11/08/2020

1.Thông tin Chung:

Tên cơ quan : Ủy Ban nhân dân huyện Bình Liêu

Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu-Bình Liêu-Quảng Ninh

Điện thoại:

Fax:

Email:

Trụ sở UBND huyện Bình Liêu

 

2.Tổ chức Bộ Máy:

 Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Chủ Tịch Ủy ban nhân dân huyện

SĐT: 0203  3878 285  - 0915 354 982 - Email: nguyenthituyethanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí Đỗ Xuân Trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

SĐT: 0913.065.956- Email:doxuantruong@quangninh.gov.vn

Đồng chí Hoàng Ngọc Ngò

Phó chủ tịch UBND huyện

SĐT: 0912.240.103 - EMail:hoangngocngo@quangninh.gov.vn 

 

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 445
Đã truy cập: 2715151
Thông tin báo chí