Danh sách cổng thành phần Cấp xã Huyện Bình Liêu

27/11/2018
Thị trấn Bình Liêu Thị trấn Bình Liêu,
huyện Bình Liêu
Nguyễn Đăng Tiến Chủ tịch 02033294588 0949476719
Xã Đồng Văn Xã Đồng Văn,
huyện Bình Liêu
Lý Văn Bình Bí thư, Chủ tịch 02033757722 0978866636
Xã Hoành Mô Xã Hoành Mô,
huyện Bình Liêu
La Đức Toàn Chủ tịch 02033757718 01242027113
Xã Đồng Tâm Xã Đồng Tâm,
huyện Bình Liêu
Hoàng Kiên Trung Bí thư, Chủ tịch 02033878740 0977265899
Xã Lục Hồn Xã Lục Hồn,
huyện Bình Liêu
Bùi Thị Hồng Chủ tịch 02033878672 01685992612
Xã Tình Húc Xã Tình Húc,
huyện Bình Liêu
Vi Hồng Lâm Bí thư, Chủ tịch 02033878672 0982401317
Xã Vô Ngại Xã Vô Ngại,
huyện Bình Liêu
Hoàng Văn Tằng Chủ tịch 02033878248 0948965657
Xã Húc Động Xã Húc Động,
huyện Bình Liêu
Hoàng Xuân Đại Chủ tịch 02033878586 01239245686

Các tin liên quan

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 491
Đã truy cập: 1177116