Danh sách cổng thành phần Cấp xã Huyện Bình Liêu

10/07/2020
Thị trấn Bình Liêu Thị trấn Bình Liêu,
huyện Bình Liêu
    02033294588 
Xã Đồng Văn Xã Đồng Văn,
huyện Bình Liêu
    02033757722 
Xã Hoành Mô Xã Hoành Mô,
huyện Bình Liêu
    02033757718 
Xã Đồng Tâm Xã Đồng Tâm,
huyện Bình Liêu
    02033878740 
Xã Lục Hồn Xã Lục Hồn,
huyện Bình Liêu
    02033878672 
Xã Vô Ngại Xã Vô Ngại,
huyện Bình Liêu
    02033878248 
Xã Húc Động Xã Húc Động,
huyện Bình Liêu
    02033878586 

Các tin liên quan

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1065
Đã truy cập: 3481700
Thông tin báo chí