Dân tộc

Bình Liêu là huyện có 96% dân tộc thiểu số, là một trong những huyện có thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) cao nhất ở tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

     Tính đến ngày 31/12/2018, dân số toàn huyện là 32.064 người, trong đó: dân tộc Tày chiếm đa số với 16.322 người (51,27%), dân tộc Dao 9.047 người (28,21%), dân tộc Sán Chay (nhóm Sán Chỉ) 4.894 người (15,26%), dân tộc Kinh 1.627 người (5,07%), dân tộc Hoa 129 người (0,42%), còn lại các dân tộc khác. Đến nay, trong 97 thôn/bản của huyện Bình Liêu thì dân tộc Tày phân bố tập trung chủ yếu ở 46 thôn/bản (47,42%); dân tộc Dao phân bố chủ yếu tại 36 thôn/bản (37,11%); dân tộc Sán Chay (nhóm Sán Chỉ) phân bố chủ yếu ở 15 thôn/bản (15,46%).Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1658
Đã truy cập: 3609363
Thông tin báo chí