Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước huyện

Tổ chức bộ máy

 

1. Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện

Phó Giám đốc PT: Vi Sơn

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLCT: Trung cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.295

-  Điện thoại di động: 0912.786.926

-  Email: sonvd@vst.gov.vn

 - Phụ trách, chỉ đạo điều hành chung hoạt động của KBNN Bình Liêu, trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; công tác Tài vụ nội bộ;

 - Phụ trách công tác kế toán, kiểm soát chi thường xuyên NSNN;

- Chỉ đạo phối hợp với Công an trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN;

- Trực tiếp sinh hoạt với tổ kế toán Nhà nước.

 

Phó Giám đốc: Lương Quốc Thắng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Điện thoại văn phòng: 0203.3878.380

- Điện thoại di động: 0913.096.576

- Email: thanglq01@vst.gov.vn

- Phụ trách công tác kiểm soát chi NSNN đối với vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; Phụ trách công tác Hành chính - Quản trị; công tác Kho quỹ;

 - Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống lụt bão, công tác dân quân tự vệ cơ quan;

- Phụ trách công tác Tin học, Dự án TABMIS; triển khai các đề án mới ứng dụng công nghệ hiện đại;

- Công tác tự kiểm tra kiểm soát, công tác quản lý và xây dựng ISO; công tác cải cách hành chính;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ Tổng  hợp - Hành chính. Trực tiếp sinh hoạt với tổ Tổng hợp - Hành chính.

 

2. Tổ Kế toán Nhà nước

Tổ trưởng;Kế toán trưởng: Lý Thị Hoàng

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ LLCT: Trung cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.221

-  Điện thoại di động: 01236.998.726

-  Email: hoanglt01@vst.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung tổ KTNN, thực hiện các nhiệm vụ của tổ KTNN, trực tiếp triển khai thực hiện chế độ kế toán NSNN, hoạt động nghiệp vụ KBNN cấp huyện; kiểm soát các khoản chi thường xuyên của NSNN, lập báo cáo, tổng hợp, đối chiếu tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại KBNN cấp huyện; mở tài khoản, kiểm soát tài khoản, Kiểm soát thực hiện thanh toán, đối chiếu quyết toán thanh toán liên kho bạc; thành viên ban quản lý kho, bảo quản an toàn tiền mặt, ấn chỉ có giá, ấn chỉ đặc biệt, tài sản tạm thu tạm giữ và tịch thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tổ phó tổ Kế toán: Nguyễn Ngọc Khiêm

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.221

-  Điện thoại di động: 0973.963.693

-  Email: khiemnn01@vst.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Kho quỹ, kiểm soát các khoản thu NSNN trên địa bàn, ký chứng từ thu NSNN trên TCS, ký số và truyền số liệu trên TCS cho cơ quan thu; kế toán theo dõi 17 đơn vị giao dịch trong đó gồm: 06 đơn vị phòng ban khối huyện; 09 đơn vị khối trường học Đồng Tâm, Đồng Văn, Tình Húc và 02 đơn vị khối xã Đồng Tâm, Tình Húc; kiểm soát thanh toán nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; quản trị mạng.

 

 

Kế toán viên: Nông Xuân Trung

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.221

-  Email: trungnx@vst.gov.vn

-  Điện thoại di động: 01268.346.122

-  Nhiệm vụ: Kế toán theo dõi 18 đơn vị giao dịch trong đó gồm: 11 đơn vị tiền gửi, 04 đơn vị phòng ban khối huyện ; 03 đơn vị trường học Thị Trấn; 01 đơn vị khối xã Đồng Văn; kế toán TK chuyên thu BHXH, kế toán tài khoản thu hộ dịch vụ: bưu điện, viễn thông, điện, nước; quản lý, theo dõi, sử dung biên lai thu tiền phạt; thanh toán LKB.

 

Kế toán viên: Hoàng Thùy Mỵ

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Điện thoại văn phòng:0203.3878.221

-  Điện thoại di động: 0968.123.586

-  Email: myht01@vst.gov.vn

-  Nhiệm vụ: Kế toán theo dõi 10 đơn vị giao dịch trong đó gồm: 01 đơn vị khối xã Thị Trấn; 06 đơn vị phòng ban khối huyện; 03 đơn vị khối trường học NS huyện .

Kế toán viên: Đinh Trọng Nghĩa

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.221

-  Điện thoại di động: 0983.889.996

-  Email: nghiadt02@vst.gov.vn

-  Nhiệm vụ: Kế toán theo dõi 15 đơn vị giao dịch trong đó gồm: 06 đơn vị khối trường học Hoành Mô, Vô Ngại, 02 đơn vị khối trường NS tỉnh; 01 đơn vị phòng ban khối huyện; 04 đơn vị tiền gửi ; 02 đơn vị khối xã Hoành Mô, Vô Ngại; kiểm soát thanh toán chi đầu tư XDCB, CTMT; kế toán thu TCS hoàn trả các khoản thu NSNN; kế toán chi tiêu nội bộ.

Kế toán viên: Nguyễn Xuân Thích

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.221

-  Điện thoại di động: 0962.838.628

-  Email: thichnx@vst.gov.vn

-  Nhiệm vụ: Kế toán theo dõi 18 đơn vị giao dịch trong đó gồm: 05 đơn vị khối Trung ương; 01 đơn vị khối tỉnh; 06 khối trường học Lục Hồn, Húc Động; khối MTTQ và các đoàn thể  Chính trị - xã hội; 03 đơn vị khối đoàn thể; 02 khối xã Lục Hồn, Húc Động; kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng TTSP.

Thủ kho: Ngô Thị Nin

-  Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.221

-  Điện thoại di động: 0913.368.161

-  Email: ninnt@vst.gov.vn

-  Nhiệm vụ: Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân.

 

Kiểm ngân: Lưu Thị Sạch

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.221

-  Điện thoại di động: 01679.386.288

-  Email: sachlt@vst.gov.vn

-  Nhiệm vụ: Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân.

 

 

 

3. Tổ Tổng hợp - Hành chính

 
 

Cán sự: Hoàng Hồng Thắm

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Điện thoại văn phòng: 0203.3878.028

- Điện thoại di động: 0985.652.489

- Email: thamhh@vst.gov.vn

- Nhiệm vụ: Quản lý và kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện các công việc của của tổ Tổng hợp – Hành chính, Thực hiện các công việc hành chính ( văn thư- lưu trữ).

Nhân viên Lái xe: Lương Văn Trọng

-  Trình độ chuyên môn:

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.028

-  Điện thoại di động: 0912.659.679

-  Nhiệm vụ: Bảo vệ kiêm lái xe cơ quan; Thực hiện các công việc hành chính.

Bảo vệ: Nguyễn Văn Thanh

-  Trình độ chuyên môn:

-  Điện thoại văn phòng: 0203.3878.221

-  Điện thoại di động: 01686.981.168

-  Nhiệm vụ: Bảo vệ cơ quan.

 

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 939
Đã truy cập: 1084844