Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước huyện

03/11/2022

          Tổ chức bộ máy

 

  1.Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện

 

 1. Đồng chí: Vi Sơn

- Chức vụ: Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Số điện thoại: 0203.3878.221

- Email: Sơnvd@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trước pháp luật về: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của đơn vị.

- Phụ trách, chỉ đạo điều hành chung hoạt động của KBNN Bình Liêu; trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; công tác tài vụ nội bộ;

- Kiểm soát chi NSNN theo luồng phê duyệt; Trực tiếp ký chứng từ của các Giao dịch viên: Bùi Tùng Anh, Hoàng Hồng Thắm. 

- Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan Công an huyện trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản do KBNN quản lý.

 2.Đ/c: Tẩy Trường Thái

 1. - Chức vụ: Phó Giám đốc

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD

  - Trình độ chính trị: Trung cấp 

  - Số điện thoại: 0912.753.284

  - Email: thaitt01@vst.gov.vn

  - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Bình Liêu và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

  - Kiểm soát chi NSNN theo luồng phê duyệt; Trực tiếp ký chứng từ của các giao dịch viên:

 

2.BỘ PHẬN GIAO DỊCH

Đ/c: Lý Thị Hoàng

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:  0836.998.726

 - Email:  hoanglt01@vst.gov.vn

- Thực hiện nhiệm vụ Kế toán trưởng; Chỉ đạo, điều hành chung Bộ phận giao dịch; kiểm tra về nghiệp vụ các Giao dịch viên; Tham mưu, tổng hợp các báo cáo nghiệp vụ định kỳ, đột xuất cho Ban Giám đốc đơn vị. Tham gia thực hiện công tác ISO. Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao.

Đ/c:Hoàng Hồng Thắm

- Chức vụ: Giao dịch viên

-Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:  0985652489

Email: thamhh@vst.gov.vn

- Thực hiện giao dịch với các đơn vị: UBND Thị Trấn và các Trường trên địa bàn Thị Trấn; Kho bạc; Tòa án; Viện Kiểm sát; Thi hành án; Chi cục Thống kê. Các đơn vị khối tiền gửi.

-Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất về kết quả chi đầu tư, CTMT QG.

- Kiểm tra, tổng hợp chứng từ được giao quản lý trước khi đưa vào lưu trữ. Thực hiện công tác ISO.  Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao.

Đ/c: Bùi Tùng Anh

- Chức vụ: Ủy quyền Kế toán trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0914.120.693

- Email: anhbt01@vst.gov.vn

- Thực hiện nhiệm vụ ủy quyền Kế toán trưởng.

- Thực hiện giao dịch với các đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; UBND xã Húc Động, UBND xã Đồng Văn và các Trường trên địa bàn xã Húc Động, Đồng Văn….

- Thực hiện quyết toán VĐT XDCB, vốn các CTMT QG;

- Thực hiện Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất về kết quả thu chi. Kiểm tra, tổng hợp chứng từ được giao quản lý trước khi đưa vào lưu trữ.

- Quản trị mạng. Tham gia thực hiện công tác ISO. Kế toán chi nội bộ. Hỗ trợ công tác hành chính. Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao..

Đ/c:Nông Xuân Trung

- Chức vụ: Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0768.346.122

- Email: trungnx@vst.gov.vn

- Thực hiện giao dịch với các đơn vị: UBND xã Hoành Mô, UBND xã Vô Ngại và các Trường trên địa bàn xã Hoành Mô, Vô Ngại, Tình Húc, Văn phòng Huyện Ủy….. 

- Kế toán Thu TCS-TT, gói gửi, nhập xuất biên lai thu tiền phạt, tín trái phiếu, công trái XDTQ và lập các loại báo cáo liên quan.

-  Kiểm tra, tổng hợp chứng từ được giao quản lý trước khi đưa vào kho lưu trữ; lập các biểu theo dõi chứng từ. Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao.

 

 1. Đồng chí: Đinh Trọng Nghĩa

-

- Chức vụ: Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Số điện thoại: 0203.3878.221

- Email: nghiadt02@vst.gov.vn

- Thực hiện giao dịch với các đơn vị: Văn phòng UBND & HDND huyện Bình Liêu; UBND xã Lục Hồn, các Trường trên địa bàn xã Lục Hồn; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng Tài chính - KH; Ban quản lý Cửa khẩu; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Ban quản lý chợ; Trung tâm DV & Kỹ thuật nông nghiệp; Thanh tra nhà nước huyện Bình Liêu; Phòng nội vụ huyện Bình Liêu; Đội kiểm tra trật tự đô thị huyện Bình Liêu; Trung tâm hành chính công huyện Bình Liêu; Phòng Giáo dục và Đào tạo. Kế toán chi tiêu nội bộ.

-  Kiểm tra, tổng hợp chứng từ được giao quản lý trước khi đưa vào kho lưu trữ; lập các biểu theo dõi chứng từ. Tham gia thực hiện công tác ISO. Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao.

 

Đồng chí Phạm Mỹ Linh

- Chức vụ: Giao dịch viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0203.3878.221

- Thực hiện chế độ công chức tập sự đối với công chức mới được tuyển dụng tại KBNN Bình Liêu. Thực hiện kế toán thu TCS-TT, kế toán Thanh toán song phương điện tử, chuyển tiền BHXH. Giao dịch với các đơn vị: UBND xã Đồng Tâm, Trường MN Đồng Tâm, Trường Tiểu học Đồng Tâm, Trường THCS Đồng Tâm.

- Kiểm tra, tổng hợp chứng từ được giao quản lý trước khi đưa vào kho lưu trữ; lập các biểu theo dõi chứng từ. Thực hiện nhiêm vụ đột xuất Lãnh đạo cơ quan giao

Đ/c:Lưu Thị Sạch

- Chức vụ: Thủ kho, thủ quỹ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0812.623.819

- Email: sachlt@vst.gov.vn

- Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân, thu chi tiền mặt, bảo quản tiền mặt, ấn chỉ có giá giao quản lý, các tài sản tạm thu, tạm giữ và tịch thu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, công tác hành chính.
- Kiểm tra, tổng hợp chứng từ được giao quản lý trước khi đưa vào kho lưu trữ; lập các biểu theo dõi chứng từ . Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

 

3.BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - BẢO VỆ

 

Đ/c: Lương Văn Trọng

- Chức vụ: Lái xe – Bảo vệ

- Số điện thoại:  0203.3878.221

- Thực hiện công tác Lái xe, bảo vệ cơ quan.

Đ/c:Nguyễn Văn Thanh

-

- Chức vụ:  Bảo vệ chuyên trách

- Số điện thoại:  0203.3878.221

- Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan.

 

 

 

 

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1558
Đã truy cập: 3609263
Thông tin báo chí