Các xã, thị trấn

14/11/2022

 

HUYỆN BÌNH LIÊU

(Gồm 6 xã và 1 Thị trấn)

 

1.Thị trấn Bình Liêu

4.Xã Hoành Mô

2.Xã Lục Hồn 5.Xã Đồng Văn
3.Xã Đồng Tâm 6.Xã Húc Động
7.Xã Vô Ngại  

 

Danh sách lãnh đạo các xã, thị trấn

 

Stt

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thị trấn Bình Liêu

Đ/c: Hoàng Thị Nghị

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.072

0915354000

Đ/c: Hoàng Thanh Hùng   Phó BT, Chủ tịch HĐND    

2


Đồng Văn

Đ/c: Lô Ngọc Hòe

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.757.722

 

Đ/c :Vi Thị Thủy 

 Phó BT, Chủ tịch HĐND

 

              

3


Hoành Mô

Đ/c:Giáp Văn Ngôn

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.757.078

0326.116.688

Đ/c: Ngô Thị Minh

Phó BT, Chủ tịch HĐND

02033.757.078  

4

 xã
Đồng Tâm

Đ/c: Nguyễn Đăng Tiến

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch UBND

02033.878.740

 

Đ/c:Hoàng Văn Tằng

Phó BT,Chủ tịch HĐND

02033.878.351

 

5


Lục Hồn

Đ/c:Vi Thị Hoa

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.731

 

Đ/c: Ma Thanh Xuân

 Phó BT

02033.878.662


Đc Hoàng Văn Trung

Chủ tịch UBND

0383920298

 

6


Vô Ngại

Đ/c: Triệu Đình Sinh

Bí thư Đảng uỷ

02033.878.527

 

Đ/c: Nguyễn Văn Mộc

 Phó BT, Chủ tịch HĐND    

Đ/c Trần Trung Kiên

Chủ tịch UBND 0913688979  

7

 xã

Húc Động

Đ/c: Lài Thị Hiền

Bí thư Đảng uỷ,Chủ tịch UBND

02033.878.732

 

Đ/c: Lô Thị Minh

Phó BT, Chủ tịch HĐND

 0979972845

 

Đ/c: Đinh Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

0396571691

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 446
Đã truy cập: 3336332
Thông tin báo chí