Các xã, thị trấn

09/04/2020

 

HUYỆN BÌNH LIÊU

(Gồm 6 xã và 1 Thị trấn)

 

1.Thị trấn Bình Liêu

4.Xã Hoành Mô

2.Xã Lục Hồn 5.Xã Đồng Văn
3.Xã Đồng Tâm 6.Xã Húc Động
7.Xã Vô Ngại  

 

Danh sách lãnh đạo các xã, thị trấn

 

Stt

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thị trấn Bình Liêu

Đ/c: Hoàng Thị Nghị

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.072

0915354000

       

2


Đồng Văn

Đ/c: Lý Văn Bình

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.757.722

0978.866.636

 

 

 

              

3


Hoành Mô

Đ/c:Hoàng Xuân Tân

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.757.078

0911.205.969

Đ/c Hoàng Huy Hương

Phó chủ tịch UBND

02033.757.078 0973.592.620

4

 xã
Đồng Tâm

Đ/c: Mạc Ngọc Điệp 

Bí thư Đảng uỷ

02033.878.740

 

Đ/c:Hoàng Văn Tằng

Chủ tịch UBND

02033.878.351

 

5


Lục Hồn

Đ/c:Nguyễn Đăng Tiến

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.731

0949.476.719


 

02033.878.662


6


Vô Ngại

Đ/c: Giáp Văn Ngôn

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.527

0917.312.640


     

7

 xã

Húc Động

Đ/c:Đoàn Xuân Trang

Bí thư Đảng uỷ

02033.878.732

0913.261.007

Đ/c: Hoàng Xuân Đại

Chủ tịch UBND

02033.878.586

0123.924.5686Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1536
Đã truy cập: 1188326