Các xã, thị trấn

 

HUYỆN BÌNH LIÊU

(Gồm 7 xã và 1 Thị trấn)

 

1. Thị trấn Bình Liêu

5. Xã Lục Hồn

2. Xã Đồng Văn

6. Xã Tình Húc

3. Xã Hoành Mô

7. Xã Vô Ngại

4. Xã Đồng Tâm

8. Xã Húc Động

 

Danh sách lãnh đạo các xã, thị trấn

 

Stt

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thị trấn Bình Liêu

Đ/c: Hoàng Đức Thuận

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.072

0918.164.988

       

2


Đồng Văn

Đ/c: Lý Văn Bình

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.757.722

0978.866.636


              

3


Hoành Mô

Đ/c:Hoàng Biên

Bí thư Đảng uỷ

02033.757.078

0917.742.068

Đ/c La Đức Toàn

Chủ tịch UBND

02033.757.078 0124.202.7113

4

 
Đồng Tâm

Đ/c: Hoàng Kiên Trung

Bí thư Đảng uỷ

02033.878.740

0977.265.899

Đ/c:Hoàng Văn Tằng

Chủ tịch UBND

02033.878.351

 

5


Lục Hồn

Đ/c:Nình Sinh An

Bí thư Đảng uỷ

02033.878.731

 01233012007

Đ/c Bùi Thị Hồng

Chủ tịch UBND

02033.878.662

01685992612

6


Tình Húc

Đ/c: Vi Hồng Lâm

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịchUBND

02033.878.672

0982.401.317 7


Vô Ngại

Đ/c: Giáp Văn Ngôn

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.527

0917.312.640


     

8

 

Húc Động

Đ/c:Đoàn Xuân Trang

Bí thư Đảng uỷ

02033.878.732

0913.261.007

Đ/c: Hoàng Xuân Đại

Chủ tịch UBND

02033.878.586

0123.924.5686


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1222
Đã truy cập: 974068