Các xã, thị trấn

14/11/2022

 

HUYỆN BÌNH LIÊU

(Gồm 6 xã và 1 Thị trấn)

 

1.Thị trấn Bình Liêu

4.Xã Hoành Mô

2.Xã Lục Hồn 5.Xã Đồng Văn
3.Xã Đồng Tâm 6.Xã Húc Động
7.Xã Vô Ngại  

 

Danh sách lãnh đạo các xã, thị trấn

 

Stt

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thị trấn Bình Liêu

Địa chỉ: Khu Bình Đẳng, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh

Mail: ubndtt.bl@quangninh.gov.vn

Đ/c: Hoàng Thị Nghị

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.072

0915354000

Đ/c: Hoàng Thanh Hùng   Phó BT, Chủ tịch HĐND    

2

xã Đồng Văn

Địa chỉ: Thôn Đồng Thắng, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Mail: ubndxdv.bl@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lô Ngọc Hòe

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.757.722

 

Đ/c :Vi Thị Thủy 

 Phó BT, Chủ tịch HĐND

 

              

3

xã Hoành Mô

Địa chỉ: Thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh

Mail: ubnxhm.bl@quangninh.gov.vn

Đ/c:Giáp Văn Ngôn

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.757.078

0326.116.688

Đ/c: Ngô Thị Minh

Phó BT, Chủ tịch HĐND

02033.757.078  

4

 xã Đồng Tâm

Địa chỉ: Thôn Nà Khau, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Mail: ubndxdt.bl@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Đăng Tiến

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch UBND

02033.878.740

 

Đ/c:Hoàng Văn Tằng

Phó BT,Chủ tịch HĐND

02033.878.351

 

5

xã Lục Hồn

Địa chỉ: Thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Mail: ubndxlh.bl@quangninh.gov.vn

Đ/c:Vi Thị Hoa

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.731

 

Đ/c: Ma Thanh Xuân

 Phó BT

02033.878.662


Đc Hoàng Văn Trung

Chủ tịch UBND

0383920298

 

6

xã Vô Ngại

Địa chỉ: Thôn Tùng Cầu,xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Mail: ubndxvn.bl@quangninh.gov.vn

Đ/c: Triệu Đình Sinh

Bí thư Đảng uỷ

02033.878.527

 

Đ/c: Nguyễn Văn Mộc

 Phó BT, Chủ tịch HĐND    

Đ/c Trần Trung Kiên

Chủ tịch UBND 0913688979  

7

 xã  Húc Động
Địa chỉ: Thôn Nà Ếch, xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Mail: ubndxhd.bl@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lài Thị Hiền

Bí thư Đảng uỷ,Chủ tịch UBND

02033.878.732

 

Đ/c: Lô Thị Minh

Phó BT, Chủ tịch HĐND

 0979972845

 

Đ/c: Đinh Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

0396571691

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1679
Đã truy cập: 3609384
Thông tin báo chí