Các xã, thị trấn

14/11/2022

 

HUYỆN BÌNH LIÊU

(Gồm 6 xã và 1 Thị trấn)

 

1.Thị trấn Bình Liêu

4.Xã Hoành Mô

2.Xã Lục Hồn 5.Xã Đồng Văn
3.Xã Đồng Tâm 6.Xã Húc Động
7.Xã Vô Ngại  

 

Danh sách lãnh đạo các xã, thị trấn

 

Stt

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thị trấn Bình Liêu

Đ/c: Hoàng Thị Nghị

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.072

0915354000

Đ/c: Hoàng Thanh Hùng   Phó BT, Chủ tịch HĐND    

2


Đồng Văn

Đ/c: Mạ Dì Sơn

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.757.722

 

Đ/c :Vi Thị Thủy 

 Phó BT, Chủ tịch HĐND

 

              

3


Hoành Mô

Đ/c:Giáp Văn Ngôn

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.757.078

0326.116.688

Đ/c: Ngô Thị Minh

Phó BT, Chủ tịch HĐND

02033.757.078  

4

 xã
Đồng Tâm

Đ/c: Hoàng Văn Minh 

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch UBND

02033.878.740

 

Đ/c:Hoàng Văn Tằng

Phó BT,Chủ tịch HĐND

02033.878.351

 

5


Lục Hồn

Đ/c:Nguyễn Đăng Tiến

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.731

0949.476.719

Đ/c: Vi Thị Hoa

 Phó BT, Chủ tịch HĐND

02033.878.662


6


Vô Ngại

Đ/c: Triệu Đình Sinh

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

02033.878.527

 

Đ/c: Nguyễn Văn Mộc

 Phó BT, Chủ tịch HĐND    

7

 xã

Húc Động

Đ/c: La Ngọc Dương

Bí thư Đảng uỷ,Chủ tịch UBND

02033.878.732

 

Đ/c: Lô Thị Minh

Phó BT, Chủ tịch HĐND

 

 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 751
Đã truy cập: 3072388
Thông tin báo chí