Hội đồng nhân dân huyện

13/02/2019

 

1. Thông tin chung


          Tên tổ chức:   Hội đồng nhân dân huyện Bình Liêu 
          Địa chỉ         :  Bình Liêu - Quảng Ninh 
          Điện thoại    :  02033.878.271
          Fax              : 
          E-mail          :


Trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

2. Tổ chức bộ máy 

+ Chủ tịch HĐND huyện.

Ly Binh.jpg

Đồng chí: Lý Văn Bình

SĐT: 0978.866.636

HTCV: lyvanbinh@quangninh.gov.vn


+ Các Phó Chủ tịch HĐND:  

Loan cong.jpeg

Đồng chí  Loan Thị Công

SĐT: 0941.202.869

HTCV: loanthicong@quangninh.gov.vn

 

 

 

+ Các Ban HĐND:

           - Trưởng Ban Pháp chế:  Loan Thị Công        

          - Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội:  

           -  Phó Ban Pháp chế:    Lý Thị Hoàng                 

           - Phó Ban kinh tế - xã hội:   Tô Xuân Long          

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 534
Đã truy cập: 2715240
Thông tin báo chí