Hội đồng nhân dân huyện

13/02/2019

 

1. Thông tin chung


          Tên tổ chức:   Hội đồng nhân dân huyện Bình Liêu 
          Địa chỉ         :  Bình Liêu - Quảng Ninh 
          Điện thoại    :  02033.878.271
          Fax              : 
          E-mail          :


Trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

2. Tổ chức bộ máy 

+ Chủ tịch HĐND huyện.

Anh Nguyen Xuan Viet.jpg

Đồng chí: Nguyễn Xuân Việt

SĐT: 0912.382.408


+ Các Phó Chủ tịch HĐND:  

Đồng chí Phan Thế Nam

SĐT: 0912.622.251

HTCV: phannam@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí Hoàng Thị Lan

SĐT: 0915.023.595

 

+ Các Ban HĐND:

           - Trưởng Ban Pháp chế:          Hoàng Thị Lan - SĐT: 0915.023.595

           - Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội:  Trịnh Văn Duyệt: SĐT: 0912.106.159

           -  Phó Ban Pháp chế:                      Hoàng Huy Hương: SĐT: 0915.353.662

           - Phó Ban kinh tế - xã hội:             Tô Xuân Long:          SĐT:  0913.514.966

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1611
Đã truy cập: 1188401