Hội đồng nhân dân huyện

13/02/2019

1. Thông tin chung


Tên tổ chức: Hội đồng nhân dân huyện Bình Liêu
Địa chỉ : Bình Liêu - Quảng Ninh
Điện thoại : 02033.878.271
Fax :
E-mail :

 

Trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

2. Tổ chức bộ máy

+ Chủ tịch HĐND huyện.

 

Đồng chí: Lý Văn Bình

SĐT: 0978.866.636

HTCV: lyvanbinh@quangninh.gov.vn


+ Các Phó Chủ tịch HĐND:

Đồng chí Loan Thị Công

SĐT: 0941.202.869

HTCV: loanthicong@quangninh.gov.vn

 

+ Các Ban HĐND:

- Trưởng Ban Pháp chế: Hoàng Thị Kiên

- Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội: Vi Hồng Lâm


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 218
Đã truy cập: 3340636
Thông tin báo chí