Trang chủ Tuyên truyền về chiến lược quy hoạch, định hướng, kế hoạch phát triển
Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
28/11/2023 20: 45:00
Ngày 05/5/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 "V/v phê...
Phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040
12/09/2023 10: 09:00
Ngày 07/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND "V/v phê...
Bình Liêu: Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu
04/07/2023 14: 41:00
Trong 6 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của tỉnh cùng nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành,...
Bình Liêu: Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
06/03/2023 14: 51:00
Năm 2022, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện...
Đồng bộ các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2022
15/02/2022 14: 53:00
Năm 2022 là năm thứ hai huyện Bình Liêu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII,...
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 391
Đã truy cập: 3563774
Thông tin báo chí