Trang chủ Thống kê, báo cáo
Họp, nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái danh thắng thác Khe Vằn, xã Húc Động
07/01/2022 15: 18:29
Ngày 28/10/2021, UBND huyện tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch...
Công khai thực hiện dự toán quý IV
05/01/2022 14: 36:00
Công khai dự toán 12 tháng năm 2021
05/01/2022 10: 18:00
QĐ về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
24/12/2021 10: 37:00
Báo cáo số 4088/BC-UBND: BC định kỳ công tác lao động việc làm năm 2021
15/12/2021 14: 47:00
Báo cáo số 991/BC-UBND: BC Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Số liệu đến 30/11/2021 và ước thực hiện năm 2021)
14/12/2021 14: 40:00
Báo cáo số 12/BC-BCĐ: BC Kết quả thực hiện công tác dân số-KHHGĐ năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
14/12/2021 14: 25:00
Báo cáo số 508/BCĐ: BC kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021
02/12/2021 14: 35:00
Báo cáo số 953/BC-UBND: BC kết quả triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
24/11/2021 16: 21:00
Báo cáo số 926/UBND: BC kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Bình Liêu năm 2021
21/11/2021 16: 03:00
12
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1194
Đã truy cập: 2325638
Thông tin báo chí