Trang chủ Thống kê, báo cáo
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024
12/12/2023 11: 40:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
12/12/2023 11: 37:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
12/12/2023 11: 35:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
12/12/2023 11: 32:00
Quyết định công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
20/03/2023 07: 23:00
QĐ Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
16/08/2022 08: 26:00
Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
30/06/2022 08: 56:00
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
27/06/2022 14: 29:00
Sáng ngày 27/6 UBND huyện họp để nghe tình hình kinh tế  - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng...
Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020
17/01/2022 15: 04:00
Họp, nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái danh thắng thác Khe Vằn, xã Húc Động
07/01/2022 15: 18:29
Ngày 28/10/2021, UBND huyện tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch...
123
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 350
Đã truy cập: 3563733
Thông tin báo chí