Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp
Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lên 1/500 Khu trường Mầm non kết hợp khu vui chơi thanh thiếu niên và khu vườn dạo tại thị trấn Bình Liêu
13/07/2018 15: 13:00
.
Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu đến năm 2030 và tầm nhìn ngoài năm 2030
13/07/2018 14: 52:00
.
Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc thay thế Quyết định 2705 ngày 03/10/2016 của UBND huyện phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng Khu liên hiệp thể thao huyện Bình Liêu
13/07/2018 14: 47:00
.
Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lên 1/2000 Vùng xây dựng tập trung và các Khu phát triển phân tán, Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô- Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
13/07/2018 14: 43:00
.
Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lên 1/500 Khu tái định cư, giải phóng mặt bằng tại thôn Pặc Pùng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu
13/07/2018 14: 39:00
.
Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lên 1/500 Cửa hàng xằn dầu tại tôn Cáng Bắc, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu
13/07/2018 14: 35:00
.
Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Thác khe Văn tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu
13/07/2018 14: 24:00
.
Quyết định sô 1364/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dừng chân, bến xe khách thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu
13/07/2018 14: 18:00
.
Kế hoạch hành động thực hiện NQ của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương năm 2018 và những năm tiếp theo
11/07/2018 08: 52:00
.
Quyết định phê duyệt tổng thể Quy hoạch phát triển du lịch huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
29/06/2018 16: 42:00
.
12345
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 277
Đã truy cập: 3336163
Thông tin báo chí