Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp
Quyết định số 92A/QĐ-BQLKKT ngày 22/4/2016 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Logistics thuộc khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô- Đồng Văn, huyện Bình Liêu
13/07/2018 15: 39:00
.
Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất miến dong tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu
13/07/2018 15: 35:00
.
Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và cây xanh tại xã Tình Húc, huyện Bình Liêu
13/07/2018 15: 29:00
.
Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lên 1/500 - Nhóm nhà ở (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu
13/07/2018 15: 24:00
.
Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cây xanh, vườn dạo thuộc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu
13/07/2018 15: 19:00
.
Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lên 1/500 Khu trường Mầm non kết hợp khu vui chơi thanh thiếu niên và khu vườn dạo tại thị trấn Bình Liêu
13/07/2018 15: 13:00
.
Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu đến năm 2030 và tầm nhìn ngoài năm 2030
13/07/2018 14: 52:00
.
Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc thay thế Quyết định 2705 ngày 03/10/2016 của UBND huyện phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng Khu liên hiệp thể thao huyện Bình Liêu
13/07/2018 14: 47:00
.
Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lên 1/2000 Vùng xây dựng tập trung và các Khu phát triển phân tán, Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô- Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
13/07/2018 14: 43:00
.
Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lên 1/500 Khu tái định cư, giải phóng mặt bằng tại thôn Pặc Pùng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu
13/07/2018 14: 39:00
.
12345
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 723
Đã truy cập: 2980829
Thông tin báo chí