Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp
UBND huyện họp nghe báo cáo, đề xuất phương án, ý tưởng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Làng du lịch cộng đồng Lục Hồn
01/08/2020 20: 37:00
Ngày 27/9, UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe Công ty cổ phần du lịch Sen Á Đông báo cáo, đề xuất...
Hội nghị tham vấn hải quan – doanh nghiệp lần thứ I năm 2019
12/04/2019 10: 27:00
Ngày 10/4, chi cục Hải quan Hoành Mô tổ chức hội nghị tham vấn hải quan – doanh nghiệp lần thứ nhất...
Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện
02/08/2018 11: 29:00
Ngày 31/7, UBND huyện tổ chức Hội nghị, tiếp xúc với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, và...
Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án sản xuất nông lâm ngư nghiệp tại xã Húc Động và xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
13/07/2018 16: 01:00
.
Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt Đồ án và quản lý Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu đến năm 2020
13/07/2018 15: 58:00
.
Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt Đồ án và quản lý Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu đến năm 2020
13/07/2018 15: 55:00
.
Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt Đồ án và quản lý Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hoàng Mô, huyện Bình Liêu đến năm 2020
13/07/2018 15: 53:00
.
Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt Đồ án và quản lý Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu đến năm 2020
13/07/2018 15: 48:00
.
Quyết định số 93/QĐ-BQLKKT ngày 22/4/2016 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực cửa khẩu Hoành Mô và Bến bãi tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
13/07/2018 15: 44:00
.
Quyết định số 92A/QĐ-BQLKKT ngày 22/4/2016 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Logistics thuộc khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô- Đồng Văn, huyện Bình Liêu
13/07/2018 15: 39:00
.
12345
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 83
Đã truy cập: 2817218
Thông tin báo chí