Trang chủ hỗ trợ doanh nghiệp
Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt Đồ án và quản lý Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hoàng Mô, huyện Bình Liêu đến năm 2020
13/07/2018 15: 53:00
.
Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc phê duyệt Đồ án và quản lý Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu đến năm 2020
13/07/2018 15: 48:00
.
Quyết định số 93/QĐ-BQLKKT ngày 22/4/2016 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực cửa khẩu Hoành Mô và Bến bãi tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
13/07/2018 15: 44:00
.
Quyết định số 92A/QĐ-BQLKKT ngày 22/4/2016 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Logistics thuộc khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô- Đồng Văn, huyện Bình Liêu
13/07/2018 15: 39:00
.
Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất miến dong tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu
13/07/2018 15: 35:00
.
Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và cây xanh tại xã Tình Húc, huyện Bình Liêu
13/07/2018 15: 29:00
.
Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lên 1/500 - Nhóm nhà ở (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu
13/07/2018 15: 24:00
.
Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cây xanh, vườn dạo thuộc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu
13/07/2018 15: 19:00
.
Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lên 1/500 Khu trường Mầm non kết hợp khu vui chơi thanh thiếu niên và khu vườn dạo tại thị trấn Bình Liêu
13/07/2018 15: 13:00
.
Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu đến năm 2030 và tầm nhìn ngoài năm 2030
13/07/2018 14: 52:00
.
1234
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 637
Đã truy cập: 2126731
Thông tin báo chí